Den verkliga anledningen till att tågen alltid är försenade: förklaringen

av Titti Carlberg

08 Oktober 2023

Den verkliga anledningen till att tågen alltid är försenade: förklaringen
Advertisement

Otåligheten på stationen, väntan på ett tåg som känns som en evighet, de slumpmässiga sammanträdena mellan järnvägstransporter. Alla som har upplevt tågens verklighet, under en kort tid eller i åratal, känner till stunder som denna. Men varför är tågen nästan alltid försenade? Utöver väderförhållande,  finns det flera orsaker bakom tågens obefintliga punktlighet.
Låt oss se.

Advertisement

Försenat tåg: vad gör jag nu?

Försenat tåg: vad gör jag nu?

Pxhere

Nu kör vi igen: du kommer till stationen i god tid eftersom du är rädd att missa tåget, men upptäcker att du får vänta längre än du borde. På det schemaläggda klockslaget hör du inget "ciuf ciuf" på avständ och spåret framför din blick förblir tomt. Då blickar du upp mot den digitala informationstavlan och ser att det meddelas en försening som kan vara i allt från fem minuter till två timmar.

Det händer dock att en sådan information inte alltid meddelas, så ofta vet man inte ens vilket öde som vänar en eller om det övehuvudtaget kommer att komma något tåg. Vad ska man göra då?

Förutom att bli irriterad, börjar du utvärdera de möjliga alternativen: om du skulle missa din anslutning skulle du då hitta en annan som tar dig till din destination i god tid? Och om ditt tåg är ett direkttåg, hur lång tid tar det för nästa att anlända och vilken tid kommer du då nå din destinaton.

Är det värt att vänta eller ska man söka en annan lösning?

Kort sagt, vi förväntar oss ofta att tåget kan vara försenat och orsaka potentiella svårigheter, av denna anledning väljer många att ta en tidigare avgång eller en längre väntetid för anslutningen: om denna bara är ett par få minuter, finns risken att missa den och det är det ingen som har råd med.

Punktligheten för tåg utmanas ofta av ett antal variablar. Tekniska problem, underhåll av tågspåren och ogynnsamma väderförhållanden hör till dagens ordning. Till dessa variablar läggs eventuella trafikstockningar. Men om vi tittar på några statiska uppgifter kan vi få en mer välgrundad uppfattning om varför tågen ofta är försenade.

Storbritannien, till exempel, kommer mer än 87% av regionaltågen i tid eller med en försening på mindre än 5-10 minuter, medan inställda tåg utgör 3,3% av totalen.

Europeiska Unionen klarar sig bättre, eftersom drygt 90% av regionaltågen kommer i tid eller med minimala förseningar.

Av dessa data kan vi se att tågen verkligen är försenade, men inte alltid och inte av samma anledning i olika geografiska områden.

Men vilka är orsakerna?

Advertisement

Är tågen alltid försenade? Statistik och anledningar

Är tågen alltid försenade? Statistik och anledningar

Pxhere

Vi har redan nämnt vad som kan vara möjliga orsaker till att tåget är försenat. Om vi vill gå in på mer detaljer, har vi listat:

  • Järnvägsinfrastruktur: detta inkluderar orsaker som gamla spår, kontinuerligt underhåll, överbeläggning av linjer och säkerhetsproblem. Som ett resultat ackumulerar tågen frekventa förseningar, som vi lägger ihop med de som orsakas av andra faktorer.
  • Avstånd mellan tågen: ett tåg måste nödvändigtvis hålla ett säkert avstånd från det föregående tåget och måste ibland ge företräde åt ett annat tåg. Detta är en orsak som är direkt beroende av järnvägsorganisationen, men som kan påverkas av oförutsedda händelser.
  • Oväntade händelser och olyckor: om förseningar på grund av underhåll och avstånd mellan tågen är förutserbara, kan ett tåg ofta försenas av oförutsedda händelser. Långvariga stopp, plötsliga haverier och olyckshändelser kan påverka det enskilda tåget, och inte bara.
  • Driftproblem: förseningar med att förbereda tåget eller organisera järnvägsdriften kan orsaka förseningar. En strejk av järnvägspersonalen, såväl som eventuella protester, kan störa tågtrafiken och orsaka betydande förseningar.
  • Passagerarproblem: olämpligt beteende vid incidenter som involverar passagerare kan leda till förseningar, som till exempel att evakuera en vagn eller stoppa tåget för en kontroll.
  • Administrativa eller organisatoriska problem, till exempel problem relaterade till rutt- eller resplanering kan påverka tågens avgångstider.
  • Föråldrad infrastruktur: i vissa regioner kan järnvägsinfrastrukturen behövas uppgraderas, vilket kan bidra till förseningar.

Naturligtvis, för att förstå varför tågen alltid är försenade måste vi utvärdera hur dessa uppsättningar av orsaker är kopplade till tågincidenter, vilket också orsakar kedjeförseningar.

Alltid försenade tåg och inspektionsparadoxen

Alltid försenade tåg och inspektionsparadoxen

Pxhere

Utöver de skäl som just beskrivits är tågen ofta i tid men verkar försenade för oss. Detta är ett klassiskt exempel på det fenomen vi kallar inspektionsparadoxen. Ett statiskt begrepp, detta fenomen uppstår när den individuella uppfattningen av väntetider skiljer sig från det faktiska genomsnittet på grund av den oregelbundna fördelningen av händelser.

Till exempel gör inte en intervall på 15 minuters väntetid att resenärerna måste vänta så länge. Faktum är att om genomsnittet är 15 minuter men fördelningen är oregelbunden kommer det finnas väldigt få människor som väntar en kort stund medan många väntar länge.

I praktiken: tågen kommer alltid att verka försenade trots att de inte är det. Inspektionsparadoxen understryker därför att individuell uppfattning kan avvika från det faktiska genomsnittet, vilka ofta inte speglar verkliga situationer utan skapar en illusion av ständiga förseningar.

Och har du intrycket att tågen alltid är försenade?

Advertisement