Ljusföroreningar: när framstegens ljus förmörkar himlen

av Titti Carlberg

10 Oktober 2023

Ljusföroreningar: när framstegens ljus förmörkar himlen
Advertisement

Vem har aldrig blivit förvånad över stjärnhimlens ofantlighet. Under nätterna, om frånvaron av belysning tillåter det, är det möjligt att njuta av en underbar utsikt som tar andan ur en. Men bara om frånvaron av ljus tillåter det, som sagt var.

Faktum är att ljusföroreningar utgör ett växande hot mot natthimlen och, hur paradoxalt det än kan verka, mot mänsklighetens välbefinnande. Det är en tyst kris som lite i taget leder till en stjärnhimmel som blir allt mindre... stjärnfylld.
Men varför händer detta? Vad är ljusföroreningar och varför är det ett problem?

Advertisement

Vad är ljusföroreningar och vad orsakas det av?

Vad är ljusföroreningar och vad orsakas det av?

Pxhere

Ljusföroreningar är en form av förorening  som uppstår från markbundna och kontgjorda källor, såsom elektrisk belysning i byggnader, på gator och i bostäder. Att belysa det mänsliga rummet är förstås nödvändigt av säkerhetsskäl, men det handlar ändå om slöseri som i förlängningen påverkar utsikten över stjärnhimlen. Idag är det bara i avlägsna regioner möjligt att se en natthimmel fri från mänsklig aktivitet.

Med satelliter som kretsar runt jorden bidrar detta också till ljusföroreningar. Det mest slående exemplet är SpaceX:s Starlink System som lyser upp natthimlen på ett onaturligt sätt.

Advertisement

Vilka är konsekvenserna av ljusföroreningar?

Vilka är konsekvenserna av ljusföroreningar?

Pexels

Den överdrivna belysningen i städer beror på gatlyktor, skyltar och bostadshus. Ljuset som sänds ut från städerna sprider ut sig i atmosfären på grund av fukt och förekomsten av partiklar. Effekten som skapas är den från den ljusa natthimlen, som vi alla har sett minst en gång i livet.

Konsekvenserna av ljusföroreningar förtjänar också uppmärksamhet. Hos människor kan artificiellt ljus på natten störa vår dygnsrytm, vilket leder till sömnproblem och ökad risk för sjukdomar. Effekterna på den nattliga faunan är mycket värre, eftersom den drabbas av ett avbrott i dess livscykler: detta händer ofta för flyttfåglar, som blir desorienterade av städernas ljus. Och som om det inte vore nog, ljusföroreningar påverkar också utsläppen av växthusgaser och koldioxid.

Ljusföroreningar och känslomässig påverkan: vad är noktalgi?

Ljusföroreningar och känslomässig påverkan: vad är noktalgi?

pibinko/Flickr

Ljusföroreningar påverkar inte bara människors och djurs fysiska rytm, utan har också en känslomässig och kulturell påverkan. Ur en viss synvinkel kan det betraktas som motsatsen till den känsla av frid vi upplever framför en sjärnfylld himmel.

I ett öppet brev till tidskriften Science myntade de två astronomerna Aparna Venkatesan och John Barentine begreppet "noktalgi". Nostalgi för natten, eller nostalgi för himlen, noktalgi beskriver den känsla av sorg som är förknippad med det progressiva försvinnandet av den stjärnfyllda natthimlen . Och, som vi vet, har ord en avsevärd kraft.

Hur vi kan bekämpa ljusföroreningar och uppleva stjärnhimlen igen

Hur vi kan bekämpa ljusföroreningar och uppleva stjärnhimlen igen

Pexels

Ljusföroreningar är den senaste i en lång rad utmaningar på grund av den växande påverkan av mänsklig aktivitet på planeten. Ändå finns det ett sätt att bekämpa ljusföroreningar och minska noktalgi. En av dessa är återställandet av mörker på natten, för att skydda miljön och förbättra livskraften med mera. Att anta ljus med låg miljöpåverkan kan också vara ett bra första steg, om det kombineras med policyer som har åtagit sig att begränsa den överdrivna användningen av artificiell belysning.

I ett sådant sammanhang är det slående hur vissa samhällen har förbundit sig att skapa stjärnparker. Dessa är områden som har belysningsbegränsningar och ger en idealisk miljö för stjärnskådning. Men observation kan inte vara allt, och att bevara natthimlen är inte bara en fråga om miljön, utan också om kultur, välbefinnande och koppling till vårt universum.

Advertisement