Det verkade vara en utomjordisk signal, men sedan insåg forskarna att det bara var en ovanligt tung lastbil

av Titti Carlberg

17 Mars 2024

Det verkade vara en utomjordisk signal, men sedan insåg forskarna att det bara var en ovanligt tung lastbil
Advertisement

Ibland studerar astronomer och astrofysiker signaler och fynd som kommer från stjärnor i flera år. De kanske letar efter en bekräftelse på någon vetenskaplig teori, eller spår av utomjordiska material, eller till och med svar på de äldsta frågorna om universum.

Det hände något liknande år 2014, när signalen från en himlakropp som precis hade kommit in i Jordens atmosfär, fick forskare att tro att den var av främmande ursprung. En nyligen utförd studie avslöjar dock att svaret var mycket mer prosaiskt än väntat: den uppfattade signalen var inte interstellär utan mycket mer... jordbunden. Bokstavligen.

En kropp från det interstellära rymden kraschar in i Jorden: "det är inte en normal meteorit"

En kropp från det interstellära rymden kraschar in i Jorden: "det är inte en normal meteorit"

The Galileo Project/Avi Loeb

Som vi sa i inledninen börjar den här berättelsen år 2014, och närmare bestämt den 8 januari. En liten himlakropp, utan tvekan förstörd av atmosfärens verkan, närmar sig Jorden med hög hastighet. Krashen inträffade i Stilla Havet, med fragment på havets botten, och händelsen väckte omedelbart astronomers, astrofysikers och entusiasters intresse.

En seismometer i Papua Nya Gunea fångar upp avgjort ovanliga signaler, som kan komma från föremålet som hamnade i vår atmosfär. Amir Siraj och Avi Loeb, två amerikanska astronomer, antar att himlakroppen kan ha ett interstellärt ursprung och därför kommer från rymden bortom solsystemet
Om föremålet, år 2022, definieras som CNEOS 2014-01-08 och klassificeras som ett möjligt interstellärt, organiserar ett team av forskare, år 2023, en expedition till platsen för den påstådda kraschen.

Advertisement

Små metallsfärer av interstellärt ursprung hittas vid nedslagsplatsen: studien från år 2023

Små metallsfärer av interstellärt ursprung hittas vid nedslagsplatsen: studien från år 2023

Unsplash

Expeditionen till platsen för det förmodade nedslaget, som vi sa, har till uppgift för att söka igenom havsbotten och plocka upp eventuella fragment från kraschen. Och det råder verkligen ingen brist på fynd: forskare hittar många metallsfärer med en diameter på ungefär en halv millimeter vardera. Deras anomala sammansättning, en blandning av beryllium, lantan och uran, bekräftar deras extrasolära ursprung och därför deras tillhörighet till CNEOS 2014-01-08.

I studien publicerad av Avi Loeb och hans medarbetare, som utförde denna forskning, noteras det att de metalliska sfärerna kan ha ett utomjordiskt ursprung, om inte från aliens. För första gången känner Loeb och de andra forskarna sig verkligen nära en sensationell upptäckt: för att stödja deras hypotes finns en tydlig signal detekterad av aseismografen och en nedslagsplats full av fynd. Vad kan gå fel?

Den nya forskningen och sanningen om det interstellära objektet

Den nya forskningen och sanningen om det interstellära objektet

ROBERTO MOLAR CANDANOSA AND BENJAMIN FERNANDO/JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

Här kan ny  forskning utförd av John Hopkins University kullkasta allt som hittills upptäckts, med början från ljudvågorna som upptäcktes av seismografen redan 2014, i ögonblicket för kraschen. Benjamin Fernando, som ledde studien och analyserade seismisk data för att stödja hypotesen, förklarar allt. 
Signalen ändrade riktning med tiden och motsvarade med största sannolikhet vibrationerna från en lastbil som passerade på en närliggande väg. Ett lite för prosaiskt resultat för höga förhoppningar. Men det är inte allt.

Faktum är att i samma studie visade teamet forskare att platsen för Avi Loebs forskning aldrig kunde ha varit den där det interstellära objektet kraschade. Tvärtom skulle fragmenten av himlakroppen ha hamnat i havet över 170 kilometer från vad som tidigare antagits. Därför är sfärerna som återvinns från havsbotten inte relaterade till den lilla meteoriten  och det är inte heller känt med säkerhet om det kommer från interstellära rymden. Samtidigt är mysteriet med sfärerna som består av beryllium, lantan och uran fortfarande öppet: är de verkligen en del av en vanlig meteorit eller finns det något annat bakom dem? Mer forskning kommer att behövas för att klargöra detta: kanske den rätta tidpunkten för Loeb och hans team är nu.

Advertisement