Hur var en typisk dag för en munk på medeltiden? Detta är vad de gjorde från gryning till skymning

av Titti Carlberg

11 September 2023

Hur var en typisk dag för en munk på medeltiden? Detta är vad de gjorde från gryning till skymning
Advertisement

Valet av en tillvaro i ett kloster idag har en helt annan dynamik och värderingar än för några hundra år sedan. Vid det första tusenårsskiftet hade till exempel munkar en betydande tyngd inom samhället. I grund och botten var de en del av prästerskapet, men av en lägre rang.

Anledningarna till att männen valde att bli en del av prästerskapet var olika. Livet i ett medeltida kloster var faktiskt ofta en familjetradition. I andra fall var det på grund av ett eget val. Det var dock inte ovanligt att denna väg ibland var en flykt från fattigdom.

Så, låt oss se hur livet var i ett medeltida kloster.

via World History

Advertisement

Varför tillägna sitt liv åt klosterliv?

Varför tillägna sitt liv åt klosterliv?

Kris Duda/Flickr

Utanför murarna kunde det ha förekommit krig, hungersnöd eller epidemier. Livet i ett medeltida kloster garanterade dock tak över huvudet, mat och trygghet. Därför, om de skulle överväga "alternativen" var detta ett mer acceptabelt val att ta.

Nuförtiden, med en större delad uppfattning om fred, trygghet och välbeffinande, skulle det verkligen vara ett tungt offer att göra. Det är förhållandena kring en individ som driver honom att fatta vissa beslut. På den tiden fanns inte dagens välbefinnande och valet av ett klosterliv kunde i vissa fall vara det enda möjliga sättet att leva en fridfull tillvaro. Det viktiga var dock att vara säker på det beslut som fattades eftersom de efter att ha avlagt löftet att inte längre skulle kunna lämna klostret och skulle vara tvungen att lyda sin överordnade.

Advertisement

Livet i ett medeltida kloster

Livet i ett medeltida kloster

PxFuel

Man måste också tänka på att livet i ett medeltida kloster också gav möjligheten till utbildning. De praktiska aspekterna var faktiskt möjligheten att få studera och utbilda sig till olika yrken.

Dagarna var lika uppdelade mellan bön och arbete. Det är ingen slump att ett av klostermottonen par excellence är "ora et labora", det vill säga "be och arbeta". Olika aktiviteter kunde väljas, från hantverksmässiga till sådana som var användbara för samhällets försörjning, såsom jordbruk, avelsversamhet eller andra typer av plikt.

Wall Street Journal/Wikimedia Commons

Wall Street Journal/Wikimedia Commons

Livet i ett medeltida kloster var fullt av ansvar och disciplin, men det hade också många fördelar. Faktum är att det fanns utrymme för stunder av fritid, vila och för att ägna sig åt personliga hobbyer som läsning eller annan konst som sång och musik.

I det historiska sammanhanget var det bara nödvändigt att balansera de två värdena trygghet och frihet. I praktiken offrades en del av det senare för att säkerställa det förra. Ett val av detta slag idag kräver dock säkerligen större övertygelse och kanske mer tro än vad som var nödvändigt för flera hundra år sedan.

Skulle du ha tagit detta val?

Advertisement