Vad SOS egentligen betyder: ursprunget till den universella nödsignalen

av Titti Carlberg

17 Maj 2024

Advertisement

Det finns aspekter av vårt dagliga liv som vi tar för givna och använder utan någon eftertanke. Några exempel är trafikljusens färger, körsidan och bredden på tågspår. En av de mest fascinerande är dock historien om den universella nödanropssignalen, den välkända SOS. Vi känner alla till den, men vad betyder den egentligen, och varför just SOS? En ledtråd: det är inte en akronym.

Advertisement

De första moderna nödsignalerna

Pexels

Som med nästan alla innovationer i den samtida eran, för att förstå var SOS-signalen kommer ifrån måste vi gå tillbaka till perioden mellan slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Faktum är att mellan 1800- och 1900-talet använde fartygen radiotelegrafmaskiner och därför uppstog behovet att skapa en universell signal för begäran om hjälp. Till en början använde flera organisationer och länder interna signaler: Förenta Staternas Flotta använde NC, medan Marconi Company använde CQD.

Närvaron av olika signaler skapade dock förvirring och hindrade nödkommunikation mellan fartygen från olika bolag eller länder. Ansträngningarna att hitta en gemensam signal kulminerade i förslaget om SOS, en universell signal som inte är kopplat till något språk utan till morsekod.

Advertisement

Var ifrån kommer den universella nödsignalen SOS

Unsplash

Efter experimenten under de första åren med radiotelegrafi ombord på fartygen blev en entydig och universell signal för nödhjälp nödvändig. Under International Wireless Telegraph Convention som hölls i Berlin 1906 tog de tillfället i akt för att komma överens om en. Alla signaler som Marconi föreslog var alldeles för komplicerade, till och med mer än de olika varianter som fortfarande används av flottor. Det visade sig att den tyska sos-signalen föredrogs, som inte hade någon betydelse i något av de naturliga språken.

I själva verket är SOS inget annat än en morsekodsekvens med tre punkter, tre linjer och tre punter. En enkel och universell signal, snabb att skicka vid behov och lätt att förstå för alla. Det faktum att sekvensen motsvarade bokstäverna S och O i morsekoden leder till antagandet av termen SOS för enkelhetens skull. Men ordet har en betydelse, det är bara det att vi anser det vara frikopplat från det naturliga språket.

Så SOS betyder ingenting?

Unsplash

Tekniskt sett nej: SOS betyder ingenting på naturliga språk men genom förmedling av morsekoden har det fått en universell betydelse. Idag är SOS därför den universella signalen för hjälp, känd av alla och används närhelst det behövs. Samtidigt är SOS dock också en omvänd akronym, det vill säga en akronym vars betydelse kan rekonstrueras i efterhand.

Faktum är att under åren har många olika betydelser tillskrivits SOS. På engelska har det ofta kommunicerats som Save Our Ship och Save Our Soul - Rädda Våra Skepp och Rädda Vår Själ, medan många på italienska förstår det som Subito Occorre Soccorso (omedelbar hjälp behövs). Dessa är förenklingar, reduceringar till det naturliga språket för en signal som anses vara universell oavsett dess speciella betydelser. Och än idag unik i sitt slag.

Advertisement