Denna lilla masks ögon väger 20 gånger mer än dess huvud: en studie har upptäckt varför

av Titti Carlberg

16 April 2024

Denna lilla masks ögon väger 20 gånger mer än dess huvud
Advertisement

Känner du till den här lilla masken? Den lever i Medelhavet och har en märklig egenskap: dess ögon är enorma och forskare ville ta reda på hur pass utvecklad syn den har. Svaret är otroligt.

Advertisement

Vanadis, italiensk havsmask med enorma ögon

Vanadismask

Current Biology

Vanadis, genomskinliga marina maskar som även kallas polychaetes lever i Medelhavet, närmare bestämt på ön Ponza, väster om Neapel i Italien. Storleken på deras ögon är häpnadsväckande: de väger 20 gånger mer än deras huvud.

Enligt en forskare, om en människa var utrustad med liknande skulle hon behöva "bära 100 kilo extravikt". Men hur bra ser dessa organismer med så enorma ögon?

Anders Garm, en biolog från Köpenhamns universitet i Danmark och Michael Bok från universitetet i Lund, Sverige, genomförde en studie för att svara på denna fråga.

"Vi gav oss ut tillsammans för att reda ut mysteriet om varför en nästan osynlig genomskinlig mask som livnär sig på natten utvecklades med så enorma ögon. Vårt första mål var att förstå om dess stora ögon gjorde att den såg bättre" förklarar Bok.

Forskningen visade att Vanadis visuellt kan plocka upp väldigt små föremål och upptäcka rörelser. Men i vilken utsträckning?

 

Advertisement

Vanadismasken har en exceptionell syn, men varför?

Dessa små maskar har en syn som är jämförbar med den hos vissa däggdjur. "En förmåga som denna är vanligtvis reserverad för ryggradsdjur" säger författaren till studien, såväl som varelser som insekter, spindlar och bläckfiskar
"Detta är första gången som en sådan avancerad och detaljerad syn har setts utanför dessa grupper. Vår forskning har visat att masken har en exceptionell syn, jämförbar med den hoss möss eller råttor.".

Det återstår dock att förstå vad som fick dessa djur att utveckla så stora ögon. "Vad vi vet är att de viktigaste aktiviteterna, som att söka föda och parning, sker på natten, så troligtvis är det därför de behöver en så bra syn" förtydligar Garm. 
Enligt författarna till studien är en hypotes att dessa maskars ögon är synkroniserade för ultraviolett ljus, som människosynen inte kan upptäcka. Vanadismaskens ögon kan ha utvecklats för att upptäcka sin arts bioluminescens nattetid. Med andra ord kan deras ögon ha utvecklats för att underlätta en speciell form av kommunikation.

Maskar med enorma ögon för att kunna kommunicera "i hemlighet"

Lund University/Youtube screenshot

Faktum är att forskarna har en teori: maskarna är självlysande och "pratar" med varandra genom blågrönt ljus. Men detta innebär dock att de riskerar att dra till sig uppmärksamhet från predatorer.

"Men om masken använder UV-ljus kommer den att förbli osynlig för andra djur än sin egen art. Vår hypotes är att den har utvecklat akut UV-seende så att den har ett hemligt språk.".

En annan hypotes är att de är på jakt efter UV-bioluminescerande byten och att deras ögons utveckling därför är kopplad till sökandet efter föda. I vilket fall som helst, "UV-bioluminescens har ännu inte observerats i något annat djur". 
Vanadismaskens ögon har en väldigt enkel morfologi och som endast har utvecklats under några få miljoner år, även om de har en avancerad funktionalitet.

Denna egenskap fascinerar också robotteknik-området, som forskarna samarbetar med "för att förstå hur djur med så enkla hjärnor kan bearbeta all information som så stora ögon med all sannolikhet kan samla in".

Detta tyder på att det finns mycket intelligenta mekanismer i deras nervsystem som, om de upptäcks matematiskt, skulle kunna integreras i datorchips och användas för att styra robotar.

Advertisement