Fåglarna har lärt sig att leva i samma miljöer som människan genom att utveckla en viktig förmåga

av Titti Carlberg

07 April 2024

Fåglarna har lärt sig att leva i samma miljöer som människan genom att utveckla en viktig förmåga
Advertisement

Trots den dominerande närvaron av människan kan djur föröka sig i storstäder om de har en viss beteendeegenskap: här är vilken, enligt en studie.

Advertisement

Invasionen i storstäder av storstjärtade grackles

Enligt en nyligen utförd forskning av Alexis Breen från Max Planck-institutet i Leipzig och Dominick Deffner från Max Planck-institutet i Berlin, kan djur trivas även i människodominerande miljöer och storstäder. Förutsatt att de "är experter på risker". För att nå denna slutsats observerade forskarna beteendet hos storskjärtade grackles, en fågelart som finns i många storstäder i Nordamerika: uppenbarligen kan djur och människor dela samma utrymmen och samexistera tack vare de förstnämndas förmåga att utvärdera potentiella hot.

Breen förklarade att för djur är samexistens med människor "en riskfylld verksamhet. Men vissa arter, som grackles, har inga större problem med människodominerande miljöer, de till och med letar efter dem. Vi ville ta reda på hemligheten med grackles framgång i den urbana invasionen".

Advertisement

Strategier av grackles i storstäderna: riskkänslighet

Strategier av grackles i storstäderna: riskkänslighet

pxhere

Studien fokuserade på nya observationer av kostvanor hos denna art: om det är sant att närvaron av barer och restauranger i städerna gör att fåglarna har lättare att hitta föda, är det lika sant att "städerna är fulla av oförutsägbara människor och deras husdjur. För att hjälpa till att hantera denna otrygghet tror vi att grackles använder sig av en specifik strategi när de letar efter föda" säger Deffner.

Genom att analysera tre olika grupper utvärderade forskarna först den hastighet med vilken fåglarna upptäckte mat på en specifik plats och inte på en annan, vid ett senare tillfälle, ändrades positionen för mat: vid den tidpunkten observerade de hur lång tid det tog innan fåglarna hittade den. I alla tre grupperna var hanarna snabbare än honorna på att förstå var födan fanns gömd.

"Detta resultat indikerar att gracklehanar är mer effektiva på att söka föda i otrygga miljöer" säger Breen. Enligt Deffner, till skillnad mot honorna "visar de en markant känsla för risker. Det vill säga att de är väldigt uppmärksamma på var de nyligen har hittat mat och i så fall äter de hellre på den platsen än letar efter en ny".

Riskkänsliga djur samexisterar med människor

Riskkänsliga djur samexisterar med människor

Mike Baird/Wikimedia commons - CC BY 2.0 DEED

Hos denna art har hanen rollen att sprida sig och flytta in i nya territorier, de leder alltså den urbana invasionen. Men forskarna är av idén att honorna som anländer senare ställs inför samma utmaningar genom att lära sig mekanismen från de ledande hanarna som redan har lärt sig allt om den nya miljön.

Forskarna simulerade utvecklingen på en dator för att observera möjliga effektiva inlärningsstrategier  i otrygga miljöer som storstäder: "Här låtsas djuren att de måste lära sig att söka föda. Inlärningsstrategin de använder för att hitta den avgör hur framgångsrika de är när de hittar mat, vilket i sin tur avgör om deras avkommor kan lära sig på samma sätt. Under många generationer kommer alltså de djur som har den bästa strategin att dominera stadsmiljön. 'Vinnaren' ger oss en uppfattningi om hur djur i allmänhet trivs i miljön".

I otrygga situationer är riskkänsliga djur, som grackleshanar, mer benägna att dominera de som anammar andra strategier och etablerar sig som mer lämpade att hantera kaotiska sammanhang. Och detta, drar de slutsatsen, gäller alla djur som samexisterar med människan.

Advertisement