Dessa fjärilar korsar Atlanten och flyger 4200 km: en resa som aldrig tidigare skådats

av Titti Carlberg

30 Juni 2024

Unsplash

Advertisement

Det finns många djurarter som migrerar och reser hundratals eller tusentals kilometer årligen på jakt efter ett mildare klimat. De mest kända är utan tvekan fåglar, men detsamma gäller även för Vanessa Cardui, en fjäril som lever mellan Nordafrika och norra Europa. 
År 2013 identifierade en biolog några exemplar av Vanessa Cardui i Franska Guyana, vid Atlantens kust... men på fel sida. Hur kunde det vara möjligt, varför befann sig dessa fjärilar i Sydamerika?

Studien för att förstå dessa fjärilars migration från Afrika till Sydamerika

Sedan den första iakttagelsen av Vanessa Cardui har Gerard Talavera och hans team försökt förstå var den gamla världens fjärilar, som nu finns i den nya världen, kommer ifrån. För att få ett svar använde de banbrytande multidisciplinära instrument och genomförde flera analyser, inklusive:

  • en rekonstruktion av vindbanor under perioden före ankomsten av Vanessa Cardui i Franska Guyana;
  • en analys av fjärilarnas arvsmassa, mycket mer lik de arter som lever i Europa och Afrika;
  • en analys av pollinets arvsmassa som dessa fjärilar för med sig, även i detta fall tillhörande växter som har sitt ursprung i Europa och Afrika;
  • isotop-forskning som kan indikera födelseplatsen för Vanessa Cardui-exemplaren, identifierade i vissa europeiska områden.

Kort sagt, från all insamlad data visade det sig att dessa fjärilar härstammar från den gamla världen. Men hur kom de till Sydamerika? Enligt forskarna, som publicerade resultaten i tidskriften Nature Communications, migrerade de från Afrika via vindströmmar, men inte bara.

Advertisement

Till Sydamerika med Saharas vindar: de europeiska fjärilarnas epos

Vanessa Cardui-fjärilarnas rutt från Afrika till Sahara, drivna av Saharas vindar

Talavera et al./Nature Communications - 2024

Vanessa Cardui-fjärilarna korsade Atlanten med start från Afrika och landade efter en flygning på 4200 kilometer på Franska Guyanas kuster. Om detta verkar uppenbart är det mindre uppenbart hur insekter lyckades färdas tusentals kilometer på kort tid. Som vi nämnde i inledningen migrerar dessa insekter vanligtvis bara "några" 100 kilometer: de är inte kapabla att korsa ett helt hav. Ändå så gjorde de det.

Enligt forskarna så är det möjligt att flyga över Atlanten på en 5-8 dagars non-stop resa tack vare fettreserver och otroligt gynnsamma vindar. Kort sagt, överflygningen möjliggjordes av Saharavindarna som för med sig näring och sand från Afrika till Amazonas. Dessutom tog de också med sig flera exemplar av Vanessa Cardui till den nya världen, som aldrig tidigare skådats.
Roger Vila, medförfattare till studien säger:

Vi brukar se fjärilar som symboler för skörhet och skönhet, men vetenskapen visar oss att de kan åstadkomma otroliga bedrifter. Det finns fortfarande mycket att upptäcka om deras kapacitet.

Studieperspektiv: är fjärilar de enda som migrerar på detta sätt?

Upptäckten att dessa fjärilar har lyckats flyga över Atlanten väcker naturligtvis frågan: tänk om det inte är de enda? Forskarna själva inser att vi tenderar att underskatta spridningsförmågan hos insekter, deras kolonisation av nya ekosystem. Med andra ord: vetenskapen kan ha underskattat frekvensen av dessa speciella migrationer, som kan ha ökat på grund av klimatförändringar. Faktum är att den globala temperaturökningen kan leda till nya spridningar av insekter och åtföljande förändringar i ekosystemen.

Som det är lätt att förstå är vi bara i början av en helt ny forskning. Å ena sidan är det idag möjligt att se aftrikanska och europeiska arter på andra sidan av ett hav; å andra sidan är det nödvändigt att studera den potentiella inverkan denna migration för med sig till olika ekosystem. Och komma ihåg att ta hänsyn till vindens riktning: den kan ta dem längre bort än förväntat.

Advertisement