Varför har giraffer så lång hals? En nyligen genomförd studie han ha svaret

av Titti Carlberg

04 Juli 2024

Freepik

Advertisement

Har du aldrig undrat varför giraffer har så lång hals? Vetenskapen har det, och en nyligen genomförd studie kan ha upptäckt den verkliga orsaken, som omkullkastar tidigare teorier.

Giraffer har en så lång hals för att söka föda

Kännetecken för giraffer, stora afrikanska däggdjur, är att de är det längsta djuret på vår planet, samt att de klassas som den största idisslaren. Just deras långa hals, som kan nå 2,4 meter, var i centrum för en ny studie. Ett team biologer från Pennsylvania State University, USA, undersökte denna fråga, de fick intressanta resultat som antydde den verkliga orsaken till detta särdrag.

Hittills har den mest utbredda teorin varit att giraffer utvecklat så långa halsar på grund av konkurrensen mellan hanarna, men forskningen har lagt denna teori åt sidan. Enligt studien är den verkliga orsaken kopplad till sökande efter föda: ett näringsbehov påverkade alltså denna estetiska aspekt. Hur?

Advertisement

Giraffens långa hals: inte på grund av konkurrens mellan hanar

Freepik

Enligt teamet  utvecklar honor en lång hals för att kunna nå bladen som finns högre upp och längre in på träden, som inte är så lätta att nå. Charles Darwin och Jean Baptiste Lamarck föreslog att giraffernas långa halsar utvecklades för att vara till hjälp med att lossa de högre växande bladen, utan att behöva dela dem med andra växtätande djur. På så sätt skulle de inte behöva frukta konkurrens om födan.

På senare tid har det förekommit teorier om halsen utvecklades på grund av konkurrensen mellan hanar, under vilken giraffer svänger halsen mot varandra för att etablera dominans. De med en längre hals skulle hävda sin överlägsenhet och erövra fler honor. Men som Douglas Cavener, huvudförfattare till studien, förklarar: 

"den här hypotesen förutspådde att hanar skulle ha längre hals än honorna. Och tekniskt sett stämmer det, men allt hos hanarna är större, de är 30% till 40% större än honorna".

Giraffhonorna har lett utvecklingen av den långa halsen

Experterna undersökte tusentals fotografier av vilda och infångade Maasai-giraffer, med fokus på proportioner, inklusive den totala halslängden till höjd för konsekventa mätningar. 

"Vi har också den fullständiga härstamningen av alla nordafrikanska maasai-giraffer i djurparker och naturreservat, såväl som deras födelsedatum och flytthistoria" säger Cavener. "Denna information är avgörande för att förstå när hanar och honor börjar visa skillnader i storlek och om de växer olika".

Teamet upptäckte att hanar och honor har samma proportioner vid födseln. Under det första året växer hanarna snabbare, men proportionerna förblir lika upp till 3 års ålder. Bland de vuxna fann forskarna att honorna har längre hals och bål än hanarna, som istället har bredare hals och längre framben.

"Istället för att sträcka sig högre upp för att äta bladen ser man ofta giraffer, särskilt honorna, sträcka sig längre in i bladverket" säger Cavener. "De är kräsna: de äter bara från ett fåtal trädarter och den långa halsen tillåter dem att nå djupare för att kunna ta blad som ingen annan når till. När honorna väl når 4 eller 5 år är de oftast gravida eller ammar, så vi tror att honornas ökande näringsbehov ledde till utvecklingen av de långa halsarna".

Advertisement