Varför bestämmer sig en del vuxna barn för att bryta relationen med sina föräldrar? Orsaker och möjliga lösningar

av Titti Carlberg

03 April 2024

Varför bestämmer sig en del vuxna barn för att bryta relationen med sina föräldrar? Orsaker och möjliga lösningar
Advertisement

Tonåren är utmärkande för viljan att göra uppror mot föräldrarna och tendensen att skapa en viss konflikt. Även om det händer mer sällan kan även vuxna barn bestämma sig för att bryta rapporten med sina föräldrar, ett beslut som oftast är obegripligt för de senare. Men varför händer detta och hur ska man hantera detta problem, när det uppstår?

Advertisement

Varför bestämmer sig en del vuxna barn för att bryta rapporten med sina föräldrar?

Varför bestämmer sig en del vuxna barn för att bryta rapporten med sina föräldrar?

Pexels

Att bryta sina familjeband är allt annat än ett enkelt ämne att ta itu med, också och framför allt på grund av de olika synpunkterna som finns med i spelet. Det finns inga statistiska uppgifter om antalet vuxna barn som har beslutat sig för att bryta rapporten med sina föräldrar, men det är en ganska utbredd verklighet. Från ett visst ögonblick finns det inga fler personliga besök eller telefonsamtal, och kanske till och med partners och barn är inblandade i detta val. Men varför händer det?

Faktorerna bakom uppbrott i relationer kan vara olika. Det kanske är dysfunktionella familjer, med beroende eller auktoritära föräldrar som alltid har bidragit till att göra deras barns liv olyckligt. Det kanske är barnet själv som inte längre vill ha någon kontakt med föräldrarna, på grund av psykiska störningar eller komplex relationsdynamik. 
En forskning publicerad i tidsskriften The Journals of Gerontology tyder på att det inte finns någon enskild orsak utan att dessa uppbrott alltid är en kombination av olika faktorer.

Advertisement

Från uppväxt till missförstånd: forskningen om varför

Från uppväxt till missförstånd: forskningen om varför

Unsplash

Om vi försöker förstå varför vuxna barn bestämmer sig för att bryta relationen med sina föräldrar kan vi finna två huvudorsaker. Den första gäller uppväxtprocessen, för vilken relationen med föräldrarna alltid har varit svår på grund av bristande stöd, auktoritärism, överdriven kritik och brist på uppfostran. Detta är potentiellt traumatiska sår som inte försvinner i och med övergången till vuxenlivet utan som finns kvar, och kan vara anledningen till valet att bryta rapporten med föräldrarna.

Den andra orsaken kan gälla missförstånd som uppstår mellan föräldrar och barn som inte går att lösa. I det långa loppet kan dessa leda till ett uppbrott som utan tvekan är plötsligt, men oftast inte oförutsägbart. Det kan handla om en personlighetsfråga eller om förbittring som ligger djupt, men även om missförstånd angående ens liv i en parrelation. I alla dessa fall kan att inte möta problemet direkt leda till uppbrott i rapporten med föräldrarna.

Hur man hanterar ett uppbrott med föräldrarna, sett från båda sidorna

Hur man hanterar ett uppbrott med föräldrarna, sett från båda sidorna

Pexels

I sådana komplexa situationer är det viktigt att främja öppen och uppriktig kommunikation. Om ett barn bestämmer sig för att ta avstånd från sin familj är det viktigt att det uttrycker sina skäl för att de ska kunna hitta en gemensam grund för dialog eller en kompromiss. Samtidigt är det viktigt för föräldrarna att visa tålamod och förståelse, samtidigt som de visar stöd för eventuella svårigheter deras barn kan ha. Processen kan vara lång, men att visa kärlek och stöd kan göra en skillnad vars omfattning är omöjlig att kvantitera.

Av denna anledning är det väsentligt att även utvärdera professionell hjälp, inte bara för eventuell medling, utan framför allt för personligt stöd och för ens psykiska hälsa. Alltför ofta underskattar vi den inverkan som psykoterapi kan ha på ens förmåga att förstå sig själv och möta dagliga utmaningar. Hjälp från en psykolog kan vara avgörande för att möta svårigheter och övervinna även de svåraste situationerna, inklusive brytningen med sina föräldrar.

Advertisement