Att ha datorn under laddning utan att någonsin koppla ur den: ja eller nej? Experter svarar

av Titti Carlberg

01 Juni 2024

Advertisement

Teknik har nu blivit en integrerad del av vår vardag, vi använder dagligen enheter i stor utsträckning, inklusive datorer, speciellt i arbetet. Trots detta är det många som är osäkra när det handlar om laddningen av batteriet: kan den alltid stå under laddning eller inte? Här är svaret.

Advertisement

Kan man ha datorn under laddning hela tiden utan att aldrig koppla ur den?

Freepik

Sättet på vilket elektroniska enheter laddas, särskilt datorer, är alltjämt ett mysterium för många människor: är det okej att lämna den ansluten till uttaget utan att koppla ur den när den har nått 100% för att undvika batteriproblem eller överdriven överhettning?

Många tror att det inte är tillrådligt att låta datorn laddas konstant, men är det verkligen inte det? Vad är bäst att göra? Natuligtvis är huvudintresset för alla som äger en dator att få den att hålla så länge som möjligt och detta inkluderar oundvikligen batteriets hälsa. Det finns olika element som kan påverka dess varaktighet, men bland dessa är också hur lång tid enheten förblir ansluten till uttaget.

Svaret är inte självklart.

Advertisement

Vad händer om man alltid har datorn under laddning?

Mycket beror på vilken typ av dator och batteri man har, men i allmänhet är det inte nödvändigtvis skadligt att låta sin bärbara dators laddare vara ansluten under en längre tid. Detta beror på att litiumjon- och litiumpolymerbatterier vanligtvis inte utsätts för någon överladdning: när laddningen når maximal procent avaktiverar laddaren automatiskt och leder energin till datorn, alltså utan att kompromissa med batteriet. När laddningsprocenten börjar sjunka kommer batteriladdaren att aktiveras igen för att på nytt nå maximal procent, utan att skada batteriet.

Men mycket beror också på underhållet av datorn och den omsorg som ges till själva batteriet, men generellt sätt är det inte skadligt på kort sikt att låta laddaren vara ansluten under en längre tid. I vilket fall som helst, när datorn är laddad till 100%, fortsätter den att ackumulera energi om den förblir ansluten till uttaget: detta kan leda till överhettning av komponenterna och orsaka potentiella bränder, särskilt i små utrymmen. Dessutom, när det gäller batterier, finns det ytterligare något att ta hänsyn till.

Batteriets livslängd: vad beror den på?

Freepik

För att få batteriet att räcka så länge som möjligt är det att föredra att det inte laddas konstant till 100, utan till 75%: om datorn alltid är ansluten till uttaget kommer det på lång sikt att leda till en snabbare laddningsminskning och en lägre batterikapacitet. Av denna anledning, när man inte använder datorn är det bättre att hålla den urkopplad.

Ett datorbatteri har i allafall en fysiologisk livslängd, som gradvis minskar med tidens gång, med de olika laddningscyklerna. Men alltför höga temperaturer, över 35° eller för låga, bidrar också till att äventyra batterierna och gynna snabbare nedbrytning, samt att koppla ur och in strömförsörjningen för ofta och en instabil laddarspänning med plötsliga förändringar. I allmänhet har ett litiumjonbatteri en genomsnittlig livslängd på tre år, varefter det bör bytas.

Advertisement