För många människor är artificiell intelligens bara för att prata med någon: det säger en undersökning

av Titti Carlberg

27 Mars 2024

För många människor är artificiell intelligens bara för att prata med någon: det säger en undersökning
Advertisement

En amerikansk undersökning belyser hur samhället upplever användningen av artificiell intelligensbaserade chatbots som genererar textinnehåll: resultaten tar upp oväntade element till ytan.

Advertisement

Undersökningar om användning av chatbot

Undersökningar om användning av chatbot

Freepik

Ankomsten av chatbots som ChatGPT har gett avändbara verktyg ur många synvinklar, allt från forskning till att utarbeta texter och dokument till att begära hjälp. Förvisso en vändpunkt som medför många fördelar, men vilken inverkan ger det på människor, hur upplevs deras användning av denna nyhet?

Undersökningar utförda av Consumer Reports undersökte dessa aspekter och intervjuade amerikanska konsumenter om deras erfarenhet av chatbots som simulerar mänskliga textinteraktioner. Enligt de uppgifter som framkom har generativet artificiell inteligens av denna typ en daglig roll i amerikanska internetanvändares liv. Deltagarna använder dessa olika verktyg för en mängd olika syften, allt från kundservice till virtuell medicinsk konsultation.
Men inte bara: tydligen söker en stor del människor bara efter någon att prata med i chatbots.

Advertisement

ChatGPT, hur och varför används det?

Båda undersökningarna tittade på amerikanarnas attityder, användning och känslor gentemot ChatGPT från OPenAI och relaterade företag. Den första gruppen av intervjupersoner invoverade 2.062 vuxna och den andra 2.070. Den amerikanska organisationens policyanalytiker Grace Gedye förklarade:

"Undersökningen betonar att konsumenter använder chatbots för utbildning, skrivande, redigering och en mängd andra aktiviteter."

Organisationen rekommenderar dock att man bör vara försiktig när man använder chatbots och virtuella assistenter, som, även om de är väldigt användbara, kan ge felaktig information.
Undersökningen visade att den mest använda chatboten är ChatGPT, för det primära syftet (35%) att söka eller förstå information, ersätta den med sökmotorer, följt av 23% som använder den för att skriva, sammanfatta eller redigera texter effektivt. 37% medgav att de använde AI för skojs skull, för att spara tid (36%) och för att underlätta ett visst jobb (35%). 12% vände sig till chatbots för att diskutera aspekter relaterade till deras hälsa.

13% av webbanvändarna vänder sig till chatbots för att få någon att prata med

13% av webbanvändarna vänder sig till chatbots för att få någon att prata med

Freepik

Bland de insamlade uppgifterna finns det i synnerlighet en som sticker ut: 13% använder teknik enbart för att "ha någon att prata med". Faktum är att många människor, inte bara i USA, använder chatbotar endast för detta ändamål. Trots verktygets uppenbara användbarhet har flera branchexperter lyft fram en växande förvirring i detta avseende: i ett alltmer virtuellt samhälle är oron att en ständigt ökande andel webbanvändare kommer att ersätta sociala relationer med de som tillhandahålls av artificiell intelligens, vilket simulerar mänskliga interaktioner på ett helt rimligt sätt.

Om denna trend skulle förvandlas till en gemensam och konsoliderad vana skulle vi kunna se en ökad social isolering på grund av kommunikationer som, hur verkliga de än kan verka, är konstgjorda. Dessutom kan det faktum att ett betydande antal människor använder dessa nya sätt bara för att "prata med någon" tyda på en utbredd känsla av ensamhet eller motstånd mot att dela problem och tankar som kan bli föremål för bedömningar från kamraterna.

I slutändan kan chatbotar som genererar texter, förutom att ge information och hjälp med att skriva, erbjuda sällskap och känslomässigt stöd, men de bör inte ersätta mänskliga relationer: även om de är skapade för att efterlikna dem, saknar de den verkliga empatin som bara finns hos människor.

Advertisement