Att minska på förekomsten av mikroplaster i hushållsvattnet utan kostnad: en studie föreslår hur man gör

av Titti Carlberg

03 Mars 2024

Att minska på förekomsten av mikroplaster i hushållsvattnet utan kostnad: en studie föreslår hur man gör
Advertisement

Om du är orolig över en potentiell förekomst av mikroplaster i ditt vatten, förklarar den här studien hur du eliminerar dem så att du kan dricka vattnet utan rädsla. Ett väldigt enkelt knep kan lösa problemet.

Advertisement

Hur man minskar på förekomsten av mikroplaster i vattnet: studien

Hur man minskar på förekomsten av mikroplaster i vattnet: studien

Oregon State University/Wikimedia commons - CC BY-SA 2.0

Finns det mikroplaster i vattnet du konsumerar? För att undanröja alla tvivel kan du följa forskarnas råd. En studie utförd i Kina av forskare från Guangzhou Medical Universitety och Jinan University tyder på att två enkla steg avsevärt kan minska nivån av plastpartiklar i vattnet.

De två rekommenderade knepen går ut på att koka upp och filtrera vattnet: under forskningen undrade författarna till studien om det skulle kunna gå att minska på människokroppens intag av mikroplaster om man gör på detta sätt. Att dricka dricksvatten eller använda det till matlagningen kan göra att vi får i oss en viss mängd av dessa ohälsosamma ämnen.

Forskarna samlade in flera vattenprover från kranar i Guangzhou, en region som är förorenad med stora mängder N- metylpyrrolidon (NMP). Därefter kokade de ovannämnda proverna i fem minuter och lät det sedan svalna i drygt tio minuter.

Advertisement

Att koka och filtrera vattnet för att eliminera mikroplaster: forskningsresultaten

Att koka och filtrera vattnet för att eliminera mikroplaster: forskningsresultaten

Freepik

Efter denna process insåg de att kokt hårt vatten, som är mer laddat med löst magnesium och kalcium, genererar kalciumkarbonat, som kan fånga upp NMP:erna av polystyren, polyeten och polypropen. Resultatet var en synlig rest som innehöll små mikroplaster: vid denna tidpunkt eliminerades det genom att filtrera vattnet genom ett traditionellt kaffefilter

Resultatet visade att i vattenprover innehållande 180 mg/l kalciumkarbonat minskade kokning och filtrering NMP med 84%. I prover med hårt vatten, med cirka 300 mg mineral per liter, nådde minskningen 90%. I vatten med mindre än 60 mg/l kalciumkarbonat eliminerade de två forskarna 25% av plastpartiklarna. I studien kan vi läsa:

Denna enkla strategi att koka vattnet kan 'sanera' NMP från hushållskranvatten och har potential att på ett ofarligt sätt minska på ett mänskligt NMP-intag genom vattenkonsumtion.

Effektiviteten beror på varifrån vattnet kommer

Effektiviteten beror på varifrån vattnet kommer

Freepik

Funktionaliteten hos dessa hjälpmedel, konstaterar forskarna, kan variera globalt beroende på var vattnet kommer ifrån, vars kvalitet varierar från region till region. Men, förklarade de, dessa fynd ratificerade en genomförbar strategi för att minska nano- och mikroplastintaget genom vattenförbrukning och har "lagt basen för ytterligare undersökningar med ett större antal prover".

Dessutom rekommenderar de att man använder en behållare av rostfritt stål eller glas för kokning: vatten som kokas i plast kan innehålla skadliga ämnen som antimon och bisfenol, som frigörs av plast och löser upp sig i höga temperaturer. Trots stor ansträngning på vattenreningsverk är plast härledda partiklar svåra att avlägsna från vatten och avancerad reningsteknik är inte tillgänglig överallt i världen. Att prova dessa enkla metoder hemma, skulle enligt de kinesiska forskarna, kunna lösa en stor del av problemet.

Vad tror du?

Advertisement