Varför hör vi ibland någon kalla på oss när det inte är någon som gör det, som i skogen: förklaringen är giltig

av Titti Carlberg

19 Maj 2024

Advertisement

Det finns få upplevelser som kan jämföras med den frid man känner när man tar en promenad på en tyst plats, som i en skog eller på en stig i naturen. Det kan dock hända att man då och då uppfattar ett ovanligt ljud, mitt bland buskarnas prassel och fågelsången, som om någon ropar ens namn. Hur är det möjligt? Förklaringen till detta är faktiskt mycket mer rationell än vad man kan tro.

Advertisement

Att uppfatta något som inte finns: pareidoli

Ett av de mest frekventa fallen av pareidoli är att se former i moln

Unsplash

För att förstå varför vi hör vårt namn i skogen, eller i allmänhet fast det inte är någon som kallar på oss, är det bäst att börja i det förgångna. Mer eller mindre, eftersom pareidoli är ett psykologiskt fenomen som är extremt närvarande i våra liv, och i en viss mening mycket mer bekant än vad vi tror. Faktum är att pareidoli är tendensen att uppfatta välbekanta former i slumpmässig stimuli, exempel som används är formerna av moln eller Mars kanaler, men de är inte de enda. Man kan se bekanta ansikten i vanliga föremål eller mönster där det inte finns något.

Detta är en förmåga som är resultatet av en evolutionär anpassning av hjärnan, som alltid söker det mest effektiva sättet att se på en situation och avgöra om den är farlig eller inte. Under hela vår utveckling har vetskapen om hur man omedelbart känner igen farliga föremål eller djur gjort skillnaden mellan överlevnad och glömska. Men idag? Handlar det bara om att se ett mänskligt ansikte i ett moln?

Advertisement

Auditiv pareidolia: när vi hör ljud som inte finns

Att höra subliminala budskap i vissa låtar är ett fall av auditiv pareidoli

Unsplash

Pareidolia är inte begränsad bara till synen utan sträcker sig också till hörseln, vilket leder till att vi tolkar naturliga ljud som om de vore bekanta. För att fortsätta diskussionen från föregående stycke, är hjärnan en uppsättning mönster som är användbara för att ge omedelbara svar på slumpmässiga stimuli. Å andra sidan, som vi har sett, gjorde reaktionen snabbt skillnad i evolutionen. När vi hör något som ännu inte passar in i mönstret, leds hjärnan till att tolka det enligt sitt mönster.

Några särskilt intressanta exempel är de subliminala budskapen som vissa har trott att de hittat i vissa musikstycken, eller känslan av att höra sitt eget namn. Vi är så vana vid att leta efter mönster som gör att vi kan identifiera slumpmässiga ljud att denna förmåga ibland lurar oss.

Varför hör vi vårt namn när det inte är någon som kallar på oss?

Freepik/Unsplash

Som du säkert har förstått, om du hör ditt namn även när det inte är någon som kallar på dig, är det troligtvis auditiv paeridolia. Detta är en väldigt vanlig upplevelse, lite som visuell pareidoli, men som inte har studerats så mycket. Fenomenet kan handla om vita ljud - rinnande vatten, fläktar, prasslande i skogen - och generellt gäller sökandet efter mönster där det inte finns några. Att höra sitt namn skulle därför vara resultatet av två olika processer:

  • å ena sidan kan hjärnan försöka hitta en mening i tvetydiga stimuli, spåra dem tillbaka till kända mönster;
  • å andra sidan kan hjärnan ha hittat scheman och mönster utifrån förväntningar och förkunskaper.

Auditiv pareidoli är inget oroande fenomen, det är vanligare än man kan tro. Men om fenomenet inträffar ofta är det alltid bäst att konsultera en professionell för en mer djupgående utvärdering. Vissa fenomen kan dessutom vara naturliga, men trots det orsaka oro hos dem som upplever dem: det är alltid bäst att känna sig lugn, eller hur?

Advertisement