Mikrovågsugnsglaset av "kulor" är inte ett slumpmässigt material: det har en viktig funktion

av Titti Carlberg

21 Februari 2024

Mikrovågsugnsglaset av "kulor" är inte ett slumpmässigt material: det har en viktig funktion
Advertisement

Det finns föremål som nu har blivit en del av många människors vardag, men som har okända funktioner. En av dessa är mikrovågsugnen, en apparat som låter dig värma eller laga mat på väldigt kort tid. Men hur fungerar en mikrovågsugn? Och vad är det för slags metallnät på dess lucka, på glaset? Låt oss tillsammans ta reda på varför det är ett så viktigt element för vår säkerhet.

Advertisement

Hur fungerar en mikrovågsugn?

Hur fungerar en mikrovågsugn?

19Tarrestnom65/Wikimedia Commons - CC BY-SA 4.0 DEED

Redan namnet på denna hushållsapparat ger oss viss information om dess funktion. Faktum är att en mikrovågsugn kan värma mat och dryck genom att sända ut radiofrekvent strålning som interagerar med vattenmolekyler och fetter, vilket ökar temperaturen. För att förtydliga använder mikrovågsugnen en magnetrongenerator för att producera mikrovågor med en frekvens på 2,45 GHz. Dessa mikrovågor får molekyler att öka sin rotationsenergi så att, på en makroskopisk nivå denna ökning resulterar i en högre temperatur.

Strålningen som sänds ut av mikrovågsugnen är lågenergi och icke-jonisernade, så den kan inte förändra matens molekylära struktur. Men samtidigt är det dock viktigt att använda mikrovågsugnen på rätt sätt och försäkra sig om att alla delar är intakta. Inklusive metallnätet på luckan. Men vad är det till för?

Advertisement

Varför har alla mikrovågsugnar ett metallnät på luckans glas?

Varför har alla mikrovågsugnar ett metallnät på luckans glas?

Freepik

Metallnätet som finns på luckan till alla mikrovågsugnar, på dess glas, spelar en viktig roll både för apparatens funktion och för vår hälsa. Nätet som är av metall, fungerar som en riktig Faraday-bur vilken förhindrar att mikrovågorna som genereras av magnetrongeneratorn kommer ut från ugnen. Hålen i nätet är mindre än mikrovågornas våglängd och skyddar därför utsidan och håller oss säkra.

I praktiken förlänger metallnätet den avskärmning som mikrovågsugnschassit erbjuder även till den främre delen, som annars skulle förbli oskyddad. Å ena sidan tjänar glaset till att vi ska kunna se vad som händer inne i ugnen för att eventuellt kunna stoppa uppvärmningen. Glaset kan å andra sidan inte skydda oss mot mikrovågor, vilket metallnätet kan.

Är mikrovågsugnar säkra?

Är mikrovågsugnar säkra?

Unsplash

Kortfattat är svaret ja. Det finns ingen mikrovågsugn som aktiveras med luckan öppen, vilket effektivt förhindrar direkt exponering för strålningen. Följaktligen om dessa apparater används på rätt sätt och uppfyller produktionsbestämmelserna, utgör de ingen hälsorisk. Som vi har sett är det som gör att vi kan dra denna slutsats också metallnätet på luckans glas som tillåter oss att se in i den samtidigt som vi är skyddade.

En mikrovågsugns funktion representerar en av de mest intressanta tillämpningarna av principerna för elektromagnetism. Från magnetronen, upp till Faraday-buren, gör en mikrovågsugn en extremt komplex dynamik enkel. Och den gör att vi kan tillaga mat eller värma en dryck på väldigt kort tid.

Advertisement