Om man vill sluta med en dålig vana är detta den tid det tar: det är vad vetenskapen säger

av Titti Carlberg

05 Januari 2024

Om man vill sluta med en dålig vana är detta den tid det tar: det är vad vetenskapen säger
Advertisement

Den som inte har någon dålig vana kan kasta första stenen, skulle vi kunna säga för att citera en berömd fras. Dåliga vanor är en del av vår tillvaro och på ett eller annat sätt hör de till vår vardag: att bita på naglarna, doomscrolling (att kontinuerligt skrolla igenom sociala medier), röka och så vidare. Att förändra dessa vanor är inte bara viktigt för en långsiktig hälsa, utan också möjligt. I den här artikeln kommer vi att se hur och varför myten om de berömda 21 dagarna i själva verket bara är en myt.

21 dagar för att ändra en vana, eller 66: hur lång tid krävs det?

21 dagar för att ändra en vana, eller 66: hur lång tid krävs det?

Pexels

Det finns en urban legend enligt vilken det tar 21 dagar att anta ett nytt beteende och följaktligen förlora en dålig vana. Saker och ting är dock inte exakt så lätt, eftersom denna populära uppfattning härrör från ett missförstånd. Faktum är att det år 1960 publicerades en bok, Psycho-Cybernetics som Maxwell Maltz skrivit, där han observerade hur det tog cirka 21 dagar för patienter att vänja sig vid sitt nya ansikte efter en näsoperation. Men det finns inget som stöder denna hypotes.

Av denna anledning har det utförts nya studier för att fösöka komma fram till en lite mer tillförlitlig siffra, om än ur en statistisk synvinkel. I en studie, som publicerats i European Journal of Social Psychology ombads 96 personer att ändra på en daglig vana. Tiden det tog att anta ett nytt beteende varierade från minst 18 till som mest 254 dagar, med ett genomsnitt på 66. I praktiken tar det statistiskt sett minst 2 månader att ändra en vana, långt från 21 dagar.

Advertisement

Hur man överger dåliga vanor

Hur man överger dåliga vanor

Pexels

Efter att ha sett hur många dagar det kan ta, låt oss gå vidare till hur: det vill säga hur överger man en ovana? På 90-talet identifierade forskare ett neurologiskt mönster som verkar fungera som grund för dåliga vanor. Denna grund består av triadsignale, rutin och tillfredsställelse och utgör utgångspunkten för att förstå en vana, överge den och ersätta den med en ny. Här visar vi de fyra stegen för att överge en dålig vana:

  • identifiera rutinen, det vill säga, bli medveten om den dåliga vana man vill sluta med;
  • experimentera med olika former av tillfredsställelse, det vill säga förstå vilka behov som tillfredsställs av en viss vana och förändra tillfredsställelsen lite;
  • isolera signalen, det vill säga vad som utlöser en viss vana, bland de fem viktigaste kategorierna plats, tidpunkt, känslomässigt tillstånd, närvarande personer och tidigare handlingar;
  • skapa en handlingsplan, men detta är endast möjligt efter att man har blivit medveten om de tre tidigare punkterna.

Hur man börjar med nya vanor

Hur man börjar med nya vanor

Freepik

De genomsnittliga 66 dagarna för att anta en ny vana kan variera beroende på motivation, omständigheter och till och med typen av vana. Av denna anledning uppmanas man ofta att ge minst 2 månader för att försöka ändra en ovana. Ur denna synvinkel, för att förstå hur man anammar nya vanor kan det vara användbart att hänvisa till dessa tre viktiga steg:

  • Identifiera vanan och förstå orsakerna till den. Vi är i början av de tre första tidiga faserna och i början av definitionen av en handlingsplan.
  • Anta ett ersättningsbeteende. Att ersätta en ovana med en bra är grundläggande för att övervinna ett oönskat beteende.
  • Fortsätt att jobba på förändringen. Detta är den svåraste delen, perfekt sammanfattad av ett citat som tillskrivs Mark Twain, som sa: "Att sluta röka är lätt, jag har gjort det tusentals gånger".

Sammanfattningsvis, det krävs en stor ansträngning och mycket tid att ändra på ovanor, det är sant, men det innebär inte att det är omöjligt. Genom att förstå de underliggande neurologiska processerna kan betydande framsteg göras mot att anta nya vanor. I hopp om att de är bättre än de förra.

Advertisement