Man glömmer aldrig en vän: apor känner igen varandra även om de inte har setts på flera decennier

av Titti Carlberg

05 Januari 2024

Man glömmer aldrig en vän: apor känner igen varandra även om de inte har setts på flera decennier
Advertisement

Alla känner vi till likheten mellan Homo Sapiens och dess två närmaste släktingar, schimpanser och bonoboer. För att ge en liten påminnelse om hur nära de evolutionära linjerna ligger finns ansiktsuttryck, kommunikationsformer och social dynamik. Och nu har forskningen gjort en ny upptäckt, förmågan hos dessa djur att känna igen vänner efter åratal av separation. Låt oss se i detalj.

Schimpanser och bonoboer känner igen individer som de inte har sett på över 25 år

Schimpanser och bonoboer känner igen individer som de inte har sett på över 25 år

Pexels

Forskare analyserade en väldigt intressant egenskap hos schimpanser och bononer som de sedan publicerad i tidskriften Proccedings of the National Academy of Sciences. Våra primatkusiner visade att de känner igen vänner som de inte har sett på över 25 år. När de fick se fotografier på individer som de hade varit tillsammans med 25 år tidigare reagerade de entusiastiskt. Ungefär på samma sätt som vi människor gör. Christopher Krupenye, huvudförfattare till studien understryker:

Schimpanser och bonboner känner igen individer som de inte har sett på decennier. Och, även det där lilla men betydelsefulla mönstret att ägna mer uppmärksamhet åt individer som de har haft mer positiva relationer med. Detta tyder på mer än bara en bekantskap, apor förstår aspekten av kvalitet på sociala relationer.

I praktiken är det ett bestående socialt minne, det första om vi bortser från människans, som vittnar om hur nära de tre arterna verkligen är.

Advertisement

Schimpanser, bonoboer och bestående socialt minne

Schimpanser, bonoboer och bestående socialt minne

Freepik

Men hur förstod forskarna att schimpanser och bonoboer har en form av bestående socialt minne? Studien involverade flera exemplar från djurparker och naturparker. Teamet använde sedan fotografier av medlemmar i gruppen som aporna inte hade sett på flera månader och år: i ett av fallen, till och med på över 25 år. Aporna fick titta på 2 fotografier, sida vid sida: på det ena okända individer och på det andra före detta gruppvänner. Med hjälp av Eyetracking blev det möjligt att avslöja den större uppmärksamheten mot gamla vänner snarare än mot främlingar. I jämförelse med "vänner" visade både schimpaserna och bonboerna mycket mer uppmärksamhet och glädje. Enligt Laura Lewis, medförfattare till studien:

Vi tenderar att tänka på människoapor som varelser som skiljer sig mycket från oss, men i verkligheten visar resultaten att dessa djur har kognitiva mekanismer som är väldigt lika människans, inklusive minnet.

Följderna av forskningen om schimpansers och bonboers minne

Följderna av forskningen om schimpansers och bonboers minne

Pexels

Resultaten på forskningen svarar på vissa frågor om schimpansers och bonoboers beteende men väcker samtidigt andra. Faktum är att detta bestående sociala minne kan ha bidragit till utvecklingen av den mänskliga kulturen, vilket möjligör långvariga relationer även efter en lång separation.

I slutändan leder denna studie till gradvis minskade skillnader mellan människor och de primater som är närmast oss. Faktum är att några av de mest grundläggande egenskaperna hos vår art kommer från för länge sedan. Vi hoppas att vi kan få fler svar på alla frågor om våra närmaste släktingars historia i framtiden. För närvarande kan dock studier om denna bidra till bevarandet av hotade arter. Och i sig är detta en exceptionell prestation.

Advertisement