Hur många gånger visas tre identiska siffror bredvid varandra i en digital klocka

av Titti Carlberg

27 Februari 2024

Hur många gånger visas tre identiska siffror bredvid varandra i en digital klocka
Advertisement

Vi vet alla att en trasig digitalklocka visar den exakta tiden två gånger per dygn, paradoxalt nog mer exakt en klocka som bara är en sekund efter. Det som vid första anblicken bara är ett skämt, representerar faktiskt en rudimentär form av gåta angående klockor. Det finns andra, mycket mer fascinerande och några ännu mer komplexa, som den i den här artikeln. Hur många gånger ser vi identiska siffror bredvid varandra på en digital klocka under ett dygn?

Advertisement

Varför gillar vi matematiska quiz?

Varför gillar vi matematiska quiz?

Freepik

Logiska eller matematiska quiz, som klockans, har alltid fångat människors nyfikenhet och intresse. Vi har alltid lockats av frågesporter, dels på grund av behovet av att testa oss själva, dels på grund av viljan att lista ut lösningen. Att ställas inför en fråga driver oss att använda logiska resonemang och problemlösningsförmåga, för att inte tala om tillfredsställelsen man känner när man har listat ut rätt svar. Men det är inte allt.

Vissa quiz är ofta både enkla och komplexa, och av denna anledning är de också märkliga, men även fascinerande. Och vi kan heller inte förneka den sociala funktionen hos matematiska quiz, framför allt när vi utmanar en kompis. Som naturligtvis inte lyckas lösa den.

Advertisement

Hur många gånger visas tre identiska siffror bredvid varandra i en digital klocka?

Hur många gånger visas tre identiska siffror bredvid varandra i en digital klocka?

Curioctopus

Det finns utmaningar som stimulerar till reflektion, andra som stimulerar kreativiteten, ytterligare andra som kräver att man funderar noga på en lösning på några sekunder. Den sista gruppen inkluderar den matematiska utmaningen som vi ber dig lista ut hur många gånger tre identiska siffror visas bredvid varandra i en digital klocka. Till en början känns det som en svår uppgift, men du behöver bara använda dig av rätt metod, kanske börja med att visualisera din digitala klocka.

En klassisk digital klocka består i själva verket fyra siffror och går från midnatt den aktuella dagen, 00:00, till 23:59 samma dygn. Uppgiften kräver att du listar ut hur många gånger tre identiska siffror finns bredvid varandra, under dygnet. Alltså från 00:00 till 23:59.

Vad är lösningen på uppgiften?

Vad är lösningen på uppgiften?

Pxhere

Nyckeln till lösningen på uppgiften är att överväga alla möjliga tider från början av dagen och upp till en minut före midnatt nästa dag. Ur denna synvinkel har vi redan sett i artikeln när klockan har tre identiska siffror bredvid varandra: 00:00. Men detta händer också klockan 00:01, 00:02, 00:03 och så vidare, fram till 00:09. Och vi är redan vid tio olika tidpunkter. En annan lösning på frågan är:

  • 01:11, 02:22, 03:33, 04:44, 05:55, 10:00;
  • 11:10, 11:11, 11:12, 11:13, 11:14, 11:15, 11:16, 11:17, 11:18, 11:19;
  • 12:22, 13:33, 14:44, 15:55, 20:00, 21:11;
  • 22:20, 22:21, 22:23, 22:24, 22:25, 22:26, 22:27, 22:28, 22:29;
  • 23:33.

Genom att räkna alla klockslag som uppfyller kravet kommer vi fram till det rätta svaret, vilket är 43.

Advertisement