Det finns en anledning till att ramsor lärs ut till barn, vilket är viktigt för deras utveckling

av Titti Carlberg

23 Januari 2024

Det finns en anledning till att ramsor lärs ut till barn, vilket är viktigt för deras utveckling
Advertisement

Sagor och ramsor spelar en väldigt viktig roll i de smås utbildning. Faktum är att det inte bara bidrar till deras utveckling av intellektuella förmågor, utan dessutom påverkar positivt deras uppväxt från de första levnadsdagarna. Låt oss se specifikt varför ramsor är viktigt för barn och hur man lär ut dem på rätt sätt.

Detta är varför ramsor är viktigt för barn

Detta är varför ramsor är viktigt för barn

Pexels

Vad är ett barnramsor, om inte en kort dikt där upprepning, rytm och associationer spelar en dominerande roll? Dessa egenskaper gör ramsor perfekta för att undervisa och underhålla barn. Faktum är att dessa kompositioner bygger på rytm och upprepning för att stimulera sinnet på dem som lyssnar eller upprepar dem. Den repetetiva och rytmiska naturen i barnramsor kan också bidra till en övergripande förbättring i barnets uppmärksamhet och tal, kreativitet och sociala intelligens. Liksom alla pedagogisk verktyg för barn har de en väldigt viktig roll i en ålder då stimulans är grundläggande för att bygga upp en personlighet

Advertisement

Att undervisa ramsor på rätt sätt

Att undervisa ramsor på rätt sätt

Pexels

För att maximera fördelarna är det dock avgörande att lära ut barnramsorna på rätt sätt. På så sätt kommer det att bidra helt och fullt till barnens utveckling. Att lära ut ramsor är en handling som går utöver den enkla reciteringen av rimmande verser, utan involverar allsidiga strategier. Så här gör du:

  • Läs texten högt. Detta är början på undervisningen: högläsning gör att barnet kan bekanta sig med ord och ljud från barnramsan. Dessutom skapar det också en atmosfär av att interagera med vuxna.
  • Identifiera slutrimmet i barnramsan. Vid läsning såväl som vid muntlig upprepning, är det viktigt att identifiera de sista rimmen i barnramsan. På detta sätt kommer det att vara möjligt att förstå och kommunicera till barnet i den rytm och musikalitet som finns i kompositionen.
  • Upprepa verserna gradvis. Nästa fas låter dig konsolidera och memorera barnramsan: efter att ha läst de första verserna är det viktigt för barnet att börja upprepa dem. Detta är ett steg som bör ske gradvis, vilket gör att du kan hantera texten progressivt.
  • Utnyttja musikalisk intonation och rytm. Som vi nämnde i föregående stycke är en grundläggande del av barnramsor rytmiska, både i upprepning och undervisning. På så sätt blir hela processen roligare och mer engagerande.

Som du kan se är barnramsor ett lättare sätt för att förbättra barnens språkliga repertoar samtidigt som det stimulerarderas kreativitet i en trevlig pedagogisk miljö.

Inte bara ramsor: musikens betydelse för barn

Inte bara ramsor: musikens betydelse för barn

Pexels

Precis som med rytm är det musikaliska elementet också grundläggande i barnramsor. Faktum är att musik spelar en grundläggande roll i ett barns utveckling, även innan det har utvecklat verbala färdigheter. Musik i vid bemärkelse bidrar till en snabbare inlärning, men har också en lugnande effekt, som när en förälder sjunger vaggvisor. Och så vidare.

Kort sagt, den positiva effekten av ramsor ligger inte bara i rytmen utan också i musikaliteten, som spelar en bredare roll i barnets uppväxtfaser. Just därför är det grundläggande att lära ut ramsorna på rätt sätt, liksom att låta de små lyssna på musik. I båda fallen är det ett positivt drag som kommer att följa barnen under hela deras liv.

Advertisement