Forskare upptäcker hur mycket vårt immunförsvar väger: svaret är överraskande

av Titti Carlberg

26 November 2023

Forskare upptäcker hur mycket vårt immunförsvar väger: svaret är överraskande
Advertisement

Hur mycket väger vårt immunförsvar? Är det möjligt att kvantifiera det? Tydligen ja, och en vetenskaplig studie lyckades. Svaret är överraskande och jämförbart med en exotisk frukt. Låt oss se lite mer detaljerat.

Hur fungerar immunförsvaret?

Hur fungerar immunförsvaret?

Reytan- Courtesy: Department of Histology, Jagiellonian University Medical College/CC BY-SA 3.0

Vårt immunförsvar är det biologiska systemet som ansvarar för att skydda oss från attacker av patogener, såsom virus och bakterier. Det säger sig självt att dess betydelse är grundläggande, liksom dess korrekta funktion. Men hur är det organiserat och utformat? Det består av organ, vävnader och celler vilka fungerar på ett samordnat sätt för att känna igen och motverka eventuella hot. Blodkroppar, inklusive de vita, spelar en nyckelroll i immunförsvaret, medan lymfoida organ som mjälten och lymfkörtlarna, fungerar som centra för filtrering och produktion av immunceller. Immunförsvaret är viktigt för att upprätthålla homeostas och skydda kroppen från sjukdomar och det finns en speciell studiegren, kallad immunologi, som fördjupar vår förståelse av kroppens försvar mot sjukdomar.

Denna gren fascinerar många forskare som, efter upptäckten av antikroppar och formuleringen av vacciner för att utrota en rad sjukdomar och infektioner, fortsätter sin forskning och understryker hur extremt kompakt immunsystemet är. En nyligen genomförd studie bestämde sig för att fokusera på en ny aspekt, nämligen dess vikt i människokroppen, och lägga till en viktig bit till det invecklade pusslet som skyddar oss dagligen från potentiella risker för vår hälsa.

Advertisement

Så här mycket väger immunförsvaret

Så här mycket väger immunförsvaret

Pixabay

Så, det finns cirka 1,8 biljoner celler i vårt immunsystem, enligt studien, som ständigt arbetar för att försvara oss från aggression, cirkulerar runt i kroppen, letar efter möjliga inkräktare och larmar när det behövs. Bland de obestridda protagonisterna hittar vi vita blodkroppar, även kallade leukocyter, som identifierar och eliminerar patogener. De är uppdelade mellan neotrofiler, som är de första att nå det område där infektionen slagit rot, T-lymfociter, som identifierar de infekterade cellerna och organiserar lämpligt immunförsvar, och B-celler, som producerar de antikroppar som är nödvändiga för att förstöra virus och bakterier.
Förutom celler inkluderar immunförsvaret  emellertid även organ, molekyler och vävnader som arbetar synergistiskt för att bevara vår hälsa: lymfsystemet transporterar immuinceller, mjälten eliminerar komprometterade celler och isolerar de infekterade och tymus, som finns ovanför hjärtmuskeln, visar T-cellerna hur de ska känna igen dem för att inte angripa friska celler (och därför aktivera så kallade autoimmuna sjukdomar).

Alla dessa element tillsammans väger lika mycket som en ananas, har en studie fastställt. Det stämmer: vårt immunförsvar har samma vikt som den berömda tropiska frukten, runt 1,2 kilo.

Biologen Ron Sender och hans kollegor vid Weizmann Institute of Science, Israel, baserar sin uppskattning på modellen av en man på 70 kg i åldern mellan 20 och 30 år. "Trots all forskning som studerar det mänskliga immunförsvaret ur olika synvinklar behövs en fullständig inventering av fördelningen och massan av olika typer av immunceller.". 
Forskarnas största fråga var vilket organ som fungerar som största reservoar av immunceller i vår kropp, oavsett om det är mag- och tarmkanalen eller lymfkörtlarna.

Hur immuncellerna är fördelade i vår kropp

Hur immuncellerna är fördelade i vår kropp

Freepik

Dessutom upptäckte teamet hur snabbt våra celler förnyar sig: de som kantar tarmen lever bara några dagar, de i blodet ersätts efter några månader medan andra, som neuroner har en nästan obegränsad livslängd. 

Senders team uppskattade mängden immunceller i kroppen, utifrån tidigare fynd, och noterade hur antalet kan förändras baserat på en individs kön, ålder, vikt och infektioner.
Resultatet visade att den högsta andelen immunceller finns i lymfsystemet och benmärgen, och inte i mag- och tarmsystemet.

Med hänsyn till kroppsproportioner kan man se att en kvinna mellan tjugo och trettio år, som väger runt 65 kg, har cirka 1,5 biljoner immunceller på cirka ett kilo, medan ett barn har en biljon per 600 gram vikt. Detta exkluderar autoimmuna sjukdomar som främst drabbar kvinnor, medan immunförsvaret hos barn ännu inte är fullt utvecklat. 
Även om lymfocyter representerar 40% av immuncellerna upptar deras vikt bara 15% "av en hel ananas", medan neutrofiler utgör ytterligare 40%. I tarmen har vi bara 3% och i blodet 2% av alla immunceller. Det finns dock plasmaceller i tarmen och detta möjliggör ett mer omedelbart immunförsvar.

Immunförsvaret försvarar oss, men även vi bör skydda det

Att känna till immunsystemets tyngd berikar medvetenheten om dess betydelse för vårt välbefinnande: trots att det är utspritt och gömt i kroppen är dess närvaro framträdande, outröttlig och grundläggande för att försvara oss från patogener och det är viktigt att vi skyddar det. Hur? 
En balanserad och näringsrik kost, regelbunden fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är nyckeln till dess funktion, tillsammans med:

  • Tillräcklig hydrering: vatten hjälper oss att eliminera gifter, så det är viktigt att man dricker tillräckligt;
  • Tillräcklig sömn: att sova minst 7-9 timmar per natt hjälper immunförsvaret att laddas;
  • Hygien: att tvätta händerna i minst 20 sekunder och undvika att röra ansiketet innan du gör det är en bra regel för att hålla infektioner borta;
  • Stresskontroll: avkoppling främjar ett hälsosamt immunförsvar som kan försvagas av kronisk stress.

Och hur tar du hand om ditt immunförsvar, särskilt i tider där man är mer benägen att drabbas av säsongsbetonade sjukdomar?

Advertisement