Varför finns det svarta prickar på bilens vindruta? Det finns en giltig anledning till det

av Titti Carlberg

06 November 2023

Varför finns det svarta prickar på bilens vindruta? Det finns en giltig anledning till det
Advertisement

Många kanske aldrig har lagt märke till det, men de mystiska svarta prickarna på bilens vindruta har en mycket specifik funktion, som går långt utöver det estetiska utseendet. I den här artikeln kommer vi att titta på varför bilar har dessa svarta prickar och hur de spelar en avgörande roll för att förbättra säkerheten under körning.

Advertisement

När vindrutan inte hade svarta prickar

När vindrutan inte hade svarta prickar

Pexels

För att bättre förstå de svarta prickarnas roll på vindrutan är det nödvändigt att ta ett steg tillbaka i tiden, till början av bilarnas historia. Mellan slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet hade bilarna enkla glasskivor som vindrutor, om de hade någon. Med andra ord var risken för skador betydligt högre om de krockade.

Vi går sedan fram till 1919, då Henry Ford introducerade en innovativ lösning. Ford ersatte det traditionella glaset med en laminerad vindruta, gjord med två lager glas med ett lager termoplast emellan. Denna innovation lade grunden för dagens moderna vindrutor, säkrare än tidigare men konceptuellt liknande dem som Ford introducerade.

Advertisement

Varför finns det svarta prickar på bilens vindruta?

Varför finns det svarta prickar på bilens vindruta?

Freepik

Men varför finns det svarta prickar på vindrutan? Om du tittar noga är prickarna placerade på den övre delen av vindrutan och bakrutan. De kan verka som enkla dekorationer, men de har en viktig uppgift. Deras roll är att fördela värmen som stiger mot vindrutan och på så sätt förhindra att glaset deformeras. De svarta prickarna är strategiskt arrangerade och gör att det skapas en gradvis övergång från vindrutans mörka ram mot mitten, för att undvika plötsliga temperaturförändringar. Men det är inte allt. De behövs också för:

  • att underlätta upptiningen av glaset på kalla vinterdagar;
  • skapa ett slags solfilter, särskilt i fallen med prickar nära backspegeln, för att förhindra att man bländas av solen;
  • skydda uretanfogmassan som binder vindrutan till resten av bilen, eftersom temperaturförändringar kan öka risken att den lossnar.

I praktiken fungerar de svarta prickarna på vindrutan som en värmesköld som, gradvis fördelat, förhindrar plötsliga temperaturförändringar eller risker under körningen.

Andra säkerhetsfaktorer för vindrutan

Andra säkerhetsfaktorer för vindrutan

Pexels

Förutom svarta prickar finns det andra faktorer som bidrar till vindrutans säkerhet. Som vi tidigare nämnde liknar konceptuellt moderna vindrutor de som introducerades av Ford, men likheten slutar där. Idag är materialet som används härdat glas, mycket mer moståndskraftigt än vanligt glas. Desutom om den går sönder, splittras den till trubbiga fragment. Men själva vindrutans struktur är mycket säkrare, ofta förstärkt med glas- eller plastremsor, eller till och med ett nät av metalltrådar som håller lättare vid en krock.

Trots den tekniska utvecklingen, som har gjort körningen säkrare, är en grundläggande praxis regelbundet underhåll av vindrutan. Att rengöra glaset med lämpliga rengöringsmedel och reparera eventuella sprickor direkt är två nödvändiga och väldigt användbara försiktighetsåtgärder. På så sätt kommer det att vara möjligt att maximera säkerheten för vindrutan, samt minska eventuella risker vid oväntade händelser eller olyckor, och kanske titta på de svarta prickarna med ett nytt öga.

Advertisement