"Jag gav min dotter ett namn som består av romerska siffror": mamman kritiseras för sitt val

av Titti Carlberg

18 Februari 2023

"Jag gav min dotter ett namn som består av romerska siffror": mamman kritiseras för sitt val
Advertisement

Även om speciella och ovanliga namn attraherar nyblivna mammor alltmer, verkar den allmänna opinionen inte övertygas av denna skenande trend.

En nybliven mamma kritiserades för att hon döpte sin dotter efter en tecknad serie och en annan kvinna blev utdömd på webben för att att hon valde att infoga romerska siffror i sitt barns namn, vilket många människor ansåg ovanligt och oacceptabelt. Låt oss ta reda på mer.

via Reddit

Advertisement
Pixabay-Not the actual photo

Pixabay-Not the actual photo

Kvinnan, lycklig över att ha blivit mamma, bestämde sig för att dela nyheten om sitt barns födelse med Reddit-användarna, men inte bara den: hon avslöjade dessutom namnet som hon hade valt, vilket framkallade en hel del kritik från samhället. Endast föräldrar har friheten att bestämma vad de ska döpa sitt barn till, men efter att ha skrivit inlägget gav kvinnan alla läsare möjlighet att uttrycka sina åsikter. Det som lockade de negativa kommentarerna var det ovanliga valet att använda romerska siffror i barnets namn, Metta IV. Bokstäverna och siffrorna, upplästa, utgör ordet "Metaphor", det vill säga Metafor.

Kvinnan skrev i sitt inlägg: "Hon är här, född i vårt lilla hus vid havet. Hennes storasyster väntade på att få se henne födas, medan hennes storebror såg henne när han vaknade på morgonen. Vi kommunicerade med ljud och telepati under hela hennes resa och vi blev så stolta när hon äntligen låg i våra armar."

Advertisement
Pxhere-Not the actual photo

Pxhere-Not the actual photo

Webbanvändarna fokuserade inte bara på det valda namnet, vilket de definierade som "pinsamt", utan på hela beskrivningen av förlossningen, och betonade att "ljud" inte är något annat än en enkel verbal kommunikation, och de undrar varför kvinnan valde att använda en sådan speciell term. 

"Hela det här är så konstigt att namnet faktiskt kan vara den minst värsta delen" skrev en person, medan en annan kommenterade "Ok, varje rad hon skrivit verkar konstigt.".

Men om många har ansett valet som dåligt, anser andra att det inte är så dåligt. Vad tycker du? Tycker du att det är ett fint namn, om än ganska speciellt, eller tycker du att det är överdrivet och olämpligt för en tjej?

Advertisement