Denna lilla insektsformade robot förvandlar den torra öknen till en grön trädgård

av Titti Carlberg

08 Januari 2022

Denna lilla insektsformade robot förvandlar den torra öknen till en grön trädgård
Advertisement

Den kallas "A'seedbot" och är en väldigt speciell robot: den förstår var den bästa och fuktigaste platsen är för att plantera ett frö. Vilket är ett otroligt stöd för odlare som arbetar på särskilt svåra och torra marker.

Den har en längd på 20 centimeter, har ett navigationssystem som gör att den kan röra sig självständigt och är installerad med en sorts solpaneler så att den kan laddas under solen på dagtid och arbeta på natten genom att söka de bästa platserna för odling.

Dess uppfinnare som kommer från Dubai Institute of Design and Innovation låter oss drömma om en annan framtid för ökenvidderna på vår planet.

via ecoinventos

Advertisement
maz.et/Instagram

maz.et/Instagram

Det är inte alla som vet att öknar över hela världen ständigt expanderar: varje år genomgår en yta motsvarande 6 miljoner hektar en ökenspridning. Orsakerna är olika, men alla hänförliga till mänskliga handlingar. Olämpliga jordbrukstekniker, intensivt jordbruk och avskogning har orsakat en förändring i det vegetativa landskapet. Öknarna har ökat och grönområdena har minskat drastiskt och problemet - år efter år- har blivit tydligare.

Advertisement
maz.et/Instagram

maz.et/Instagram

Med detta visar examensprojektet av designern Mazyar Etehadi från Dubai Institute of Design and Innovation sig vara av extraordinärt intresse. Mazyar, medveten om situationen och ivrig i sin vilja att göra skillnad, har designad denna lilla robot med form av en insekt.

Den är cirka 20 centimeter stor och dess syfte är att omvandla den obeboeliga sandökenterrängen till ett grönskande landskap. Utrustad med solpaneler på ryggen laddar roboten - som liknar en liten säl - på dagen och strövar runt på natten. 

När den identifierar bördiga områden, rapporterar den dem och planterar frön baserat på data som tas emot från dess sensorer och navigationssystem.

maz.et/Instagram

maz.et/Instagram

Propellerrobotens små ben kryper i sanden på jakt efter rätt luftfuktighetsnivåer för att plantera fröna.

Förutom jordfuktighetssensorn är roboten utrustad med en avståndssensor, den skickar även rapporter till sin ägare för att förse honom med all statistisk data för att övervaka det valda området. Enligt dess uppfinnare, riktar sig detta projekt till olika målgrupper, från statliga myndigheter till lantbrukare som måste ta itu med alla problem relaterade till jordbruk i områden långt från bevattningskällor.

En uppfinning som projicerar oss in i en grönare värld och som förhoppningsvis kan övervinna den period av global uppvärmning som vi lever i.

Advertisement