De som äter kött har mindre ångest och depression än de som följer en vegankost: studien

av Titti Carlberg

31 Oktober 2021

De som äter kött har mindre ångest och depression än de som följer en vegankost: studien
Advertisement

Det sägs att vi är vad vi äter: mat är näring för vår kropp och vårt sinne. Den har därför makten - och kanske också ansvaret - att påverka vår hälsa, både fysiskt och psykiskt. Forskare har genomfört en analys som syftade till att identifiera kopplingen mellan vegan kost - eller i synnerhet mat utan kött - och mental hälsa.

via Pub Med

Sebastian Coman Photography/Unsplash

Sebastian Coman Photography/Unsplash

Innan vi upptäcker vad som har kommit fram av analyserna, låt os utgå från var och en av oss,våra personliga erfarenheter: de som följde dieter - om de var mycket restriktiva och under hur lång tid - fann säkerligen en mindre känsla av lycka. Det är Urska Dobersek, psykolog vid University of South India och medförfattare till analysen som genomfördes, som bekräftar vad många människor har upplevt: "restriktiva dieter gör människor olyckliga på lång sikt". Vissa studier tyder därför på att brister i näringsfaktorer kan vara kopplat till depression. Studien vi ska berätta om tar det dock ett steg längre: den försöker visa att depression och ångest är förknippat med en köttfri diet.

Advertisement
Dev Asangbam/Unsplash

Dev Asangbam/Unsplash

Denna analys involverade 172.000 personer från 4 kontinenter, av dem var det cirka 158.000 personer som åt kött, medan 13.000 var veganer. De fick alla varsitt frågeformulär där de fick svara på frågor om köttkonsumtion - relaterade till deras matvanor - och frågor relaterade till deras sinnestillstånd. Den visade att de som åt en köttfri diet hade högre nivåer av depression och ångest än de som var allätare. Forskarna kunde därför konstatera att en försämring av människans mentala hälsa är förknippad med en låg konsumtion av kött, även om orsakssambandet fortfarande är under diskussion: det är faktiskt möjligt att ångest och depression uppstår innan en person bestämmer sig för att sluta med att äta kött: det är dessutom möjligt att personer med depression är mer benägna att komma i kontakt med djur och följer därför en mer "etisk" diet

Enligt experterna så finns det därför en koppling; de har dock inte kunnat avgöra om andra faktorer - såsom ålder, vilken typ av kött eller socioekonomisk status - påverkar kopplingen mellan kosten och det mentala välbefinnandet.

Advertisement