"Stryker inte, tvättar inte, lagar inte mat": en man vill ha skilsmässa för att frun inte behandlar honom bra

av Titti Carlberg

14 Maj 2021

"Stryker inte, tvättar inte, lagar inte mat": en man vill ha skilsmässa för att frun inte behandlar honom bra
Advertisement

Att vara gift är inte alltid så lätt. Kan det verkligen hända att de dagliga sysslorna inte utförs i lika stor utsträckning av båda makarna, och är det då som konflikter och missnöje uppstår.

Enligt berättelsen som vi ska berätta för er finns det män som är övertygade om att deras fruar ska sköta alla hushålls sysslorna och att de inte gör det på ett bra sätt. Det var det som fick mannen i vår berättelse att be om skilsmässa. Av vilken anledning? Hustrun "stryker inte, tvättar inte och lagar inte mat". Domarens svar dröjde inte länge.

via Sky Tg 24

Jason Burrows/Flickr - Not the actual photo

Jason Burrows/Flickr - Not the actual photo

Det är inte ett skämt: mannen i fråga visade sig faktiskt inför en domare och bad om skilsmässa eftersom hans fru "inte tog hand om honom". Detta hände i Foggia, Italien, där denna missnöjda man uttryckte allt sitt missnöje framför lagen och uppgav att han inte var nöjd med sin frus äktenskapliga uppförande.

Enligt honom så var det meningen att kvinnan skulle ha måltiderna färdiga för honom när han kom hem, kläderna tvättade och strukna, framförallt eftersom hon inte hade ett fast arbete som han. Grälen, enligt vad han säger, skulle ha varit mycket frekventa och ofta fick kvinnans "äktenskapliga misslyckanden" mannen att vara tvungen att gå hem till sin mor med sin smutstvätt.

Advertisement
SalFalko/Flickr - Not the actual photo

SalFalko/Flickr - Not the actual photo

Det är därför, enligt mannen, som det fanns alla skäl att be om skilsmässa. När han väl förklarat sina skäl fick han dock ett svar från domaren som han förmodligen inte väntade sig. Det är inte upp till henne ensam att ta hand om alla uppgifter i hemmet och med barnen -sade lagens företrädare - båda makarna är skyldiga att utföra samma uppgifter, även om bara en av dem arbetarDetta är inte en giltig anledning".

Kort sagt: i ett äktenskap är husshållsuppgifterna och skyldigheterna ömsesidiga, att fördelas på lika villkor. Med dessa ord avvisade domaren mannens begäran, ansåg att anklagelserna var för allmäna och noterade bristen på bevis för de påstådda "brotten mot äktenskapliga uppgifter" som mannen nämnde.

Publicdomainpictures - Not the actual photo

Publicdomainpictures - Not the actual photo

Som ofta händer i fall som dessa väckte episoden kontroverser och diskussioner, liksom reaktioner av förvåning över att mannen gjorde en begäran av dessa skäl. Vad tror ni? Gjorde domaren rätt som avvisade skilsmässan?

Advertisement