I Japan är frekvensen av brottslighet bland de lägsta i värden: hur lyckas de med det?

av Titti Carlberg

19 Maj 2021

I Japan är frekvensen av brottslighet bland de lägsta i värden: hur lyckas de med det?
Advertisement

Japan är ett av de säkraste länderna i världen, brottsligheten är bland de lägsta och under de senaste 60 åren har den sjunkit stadigt. Endast en mycket liten del av befolkningen äger skjutvapen, fattigdomen och arbetslösheten är mycket låg och det gäller även för vanliga brott såsom stöld, gatuvåld med övergrepp och narkotikamissbruk. Finns det en anledning till varför det är så lågt? Ja, i Japan är ickevåldskulturen mycket stark och utvecklad, särskilt under den andra efterkrigstiden, men den inkluderar inte aggression och ilska: dessa anses faktiskt som skamliga. Det finns 3 huvudskäl som gör det till ett så säkert land.

via nytimes.com

David Edelstein/Unsplash

David Edelstein/Unsplash

Inte bara det: Japan har lyckats minska cirkulationen av skjutvapen avsevärt. Endast ett av 175 hushåll äger ett. Dessutom regleras det tillåtna vapnet av mycket strikta lagar och dess inköp kräver många kontroller. Det finns därför flera faktorer som har bidragit till att göra Japan till ett sådant säkert land och rättsväsendet är en av dem. Institutionerna för det straffrättsliga systemet (polisen, domstolarna och åklagarna) samarbetar med varandra och konsulterar ofta varandra för att uppnå huvudmålet: att begränsa och kontrollera brott.

Advertisement
Jazel Mezoga/Unsplash

Jazel Mezoga/Unsplash

Medborgarna är också motiverade och uppmuntrade att hjälpa till att upprätthålla allmän ordning. De deltar aktivt i brottsförebyggande kampanjer och i gripandet av misstänkta. Enligt experter hjälper även yakuzan och ett rättsystem som definieras som "mörkt" för att säkerställa landets säkerhet. Yazukan fanns i Japan före 1800-talet och följde liknande regler och koder som samuraiens. Dessa är gäng som kontrollerar olika territorier inom städerna och med sin närvaro kan begränsa förekomsten av småbrott, såsom rån och överfall.

Kiwiev / Wikimedia commons

Kiwiev / Wikimedia commons

En annan avskräckande effekt är rättsväsendet, som anses dunkelt. I Japan är människorna faktiskt skyldiga tills de bevisas oskyldiga och det är upp till den anklagade att bevisa sin oskuld. Dessutom kan polisen fängsla den påstådda brottslingen under en längre tid för förhörsändamål, även om ingen officiell anklagelse har gjorts mot individen.

Kulturella tabu, strikta regler och ett komplext rättsystem som utsätts för mycket kritik: det verkar vara en av anledningarna till att Japan anses vara ett av de tryggaste länderna i världen.

 

Advertisement