Människor med "stökiga" hem har ett gemensamt personlighetsdrag, visar en studie

av Titti Carlberg

25 Mars 2024

Människor med "stökiga" hem har ett gemensamt personlighetsdrag, visar en studie
Advertisement

Att vara rörig är ett ganska vanligt drag bland människor. Det är naturligtvis inte alla som bor i stökiga hem och det finns många som avskyr att ha det oordnat runt omkring sig, men det är dock en extremt utbredd aspekt. Men vad blir effekterna av oordning i vår hjärna? Och varför kan vi inte låta bli att ha det lite rörigt? Låt oss ta reda på det tillsammans.

Advertisement

Effekterna i vår hjärna på grund av oordning

Effekterna i vår hjärna på grund av oordning

Unsplash

Det är inte ovanligt att stöta på människor som inte kan göra någonting om det är lite oordning runt dem, och samtidigt är det inte ovanligt att stöta på människor som finner inspiration i oordning. Detta är två ytterligheter som mycket väl indikerar människans två tendenser: fascinationen av kaos och behovet av att leva i ordnade miljöer. Enligt viss forskning kan det finnas en förklaring till denna benägenhet till ordning och reda.

Faktum är att några nyligen utförda studier har visat hur en minskning av oordning kan förbättra koncentrationsförmågan. I praktiken gör städade miljöer att man får större produktivitet och bättre tankeförmåga. Medan oordnade miljöer tvärtom kan ha negativa effekter på hjärnan som relaterar till stress, dålig sömnkvalitet och kost.

Advertisement

Ordning och oordning, obeslutsamhet och skjuta upp

Att ha ordning i sitt utrymme är inte bara en fråga om estetik, utan snarare en praktik, som har en direkt inverkan på ens välbefinnande. En ny forskning publicerad i tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health upptäckte ett samband mellan obeslutsamma människor och lite lust att städa samt mellan beslutsamma människor och en benägenhet för ordning och reda. Praktiker som decluttering, vad som ska behållas och vad som ska slängas, sådana saker kräver att man tar beslut. Vilket inte är för alla.

En annan studie fann istället kopplingar mellan oordning och skjuta upp saker och ting. Faktum är att de som bor i stökiga hem tenderar att skjuta upp åtaganden, till vilket också benägenheten att vara obeslutsam läggs till. Från effekterna av oordning på ens hjärna går vi vidare till effekterna av ens personlighet, som därför framträder som en subjektiv egenskap hos en person.

 

Kan vi se bortom oordning?

Kan vi se bortom oordning?

LilyWhitesParty/Flickr - CC BY-NC 2.0

På den frågan är det inte lätt att hitta något svar. För det första, som vi har sett, är kopplingarna mellan personlighet och oordning väldigt djupa: för det andra är benägenheten för oordning alltför subjektiv.

Enligt den brasilianske filosofen Mario Sergio Cortella bör den besatthet av perfektion som är karakteristiskt för det moderna samhället ifrågasättas. Livet, hävdar Cortella, består av problem och förvirring. och att försöka dölja dess ofullkomligheter är ett försök som är lika värdelöst som skadligt. Kort sagt, det finns mycket mer skönhet i ofullkomlighet än det finns i en illusorisk och flyktig perfektion.

Som ofta händer är hemligheten att finna en mellanväg mellan dessa två positionerna. Om olika vetenskaplig forskning visat hur oordning kan påverka vårt välbefinnande är det rätt att ta hänsyn till det. Att söka ordning betyder samtidigt inte nödvändigtvis att man vill ha tillfällig perfektion. Det kan också innebära att man uppskattar en stökig miljö, men att komma ihåg att ställa iordning lite då och då.

Advertisement