Det är omöjligt att inte gäspa när man ser ett foto på någon som gäspar: varför är det så

av Titti Carlberg

30 Januari 2024

Det är omöjligt att inte gäspa när man ser ett foto på någon som gäspar: varför är det så
Advertisement

Det finns gester som vi utför automatiskt varje dag, nästan utan att inse det. En av dessa är att gäspa, en företeelse som är utbrett i alla samhällen och som har en väldigt speciell egenskap: den är smittsam. I den här artikeln kommer vi att se exakt varför gäspningen är smittsam och vad denna märkliga "överföring" beror på.

Varför gäspar vi?

Varför gäspar vi?

Pexels

Att gäspa är en handling som finns hos många olika djur: det är därför en utbredd handling hos olika arter och ofta förknippat med hunger och stress. Hos människor behåller gäspningen den sociala dimensionen, men indikerar inte dessa två tillstånd. Tvärtom kan det representera ett tecken på trötthet som kommunicerar tillfällig dålig vaksamhet till de andra medlemmarna i gruppen.

Ur denna synvinkel skulle det ha spelat en grundläggande roll i vår utveckling att tillskriva denna innebörd till gäspningen, och hjälpa oss att förbli uppmärksamma inför faror. Men det finns inte bara en typ av gäspningar utan minst två. Det finns den spontana gäspningen, den som fångar oss när vi är uttråkade eller trötta. Och sedan finns det den smittsamma gäspningen, en företeelse vi härmar när vi sett någon annan gäspa. Men varför är gäspningar smittsamma?

Advertisement

Varför är gäspningar smittsamma?

Varför är gäspningar smittsamma?

Pickpik

Det faktum ätt gäspningar är smittsamma har verkligen inte undgått forskare, som har identifierat spegelneuroner som troliga ansvariga för detta fenomen. Det är neuroner som aktiveras när vi utför en handling och när vi ser någon annan göra den, och som också skulle vara inblandade när vi ser någon gäspa. Att titta på en annan person aktiverar i praktiken samma områden i hjärnan som vi aktiverar när vi själva utför denna handling.

Samtidigt kan vi inte helt eliminera den sociala matrisen för att förstå varför en gäspning är smittsam. Till exempel uppvisar barn med autismspektrumstörningar som har brister i sociala färdigheter en mindre smittsam gäspning.

Är gäspning också smittsam hos djur?

Är gäspning också smittsam hos djur?

Pexels

Gäspning är smittsam hos människor, och enligt de senaste hypoteserna är det ett komplext fenomen på cerebral och social nivå. Men är det så även hos djur? Primater har till exempel en social dynamik som också inkluderar smittsam gäspning. Detsamma kan också sägas för vissa kattdjur, för vilka gäspningar tjänar till att koordinera och synkronisera handlingar inom en flock. Det handlar alltid om en form av empati kopplat till känslor som stress, ångest och tristess, men även andra mer "sociala" funktioner.

Hittills verkar det som att empati kan spela en nyckelroll vid smittsamma gäspningar, vilket också observerats hos vissa djur som lever i flock. Det går dock inte att säga om det bara är spegelneuroner eller bara sociala vanor, som ett komplext fenomen som bidrar till mer avancerade former av socialt liv. Och i vårt fall, för att få oss att förstå att det är sängdags eller dags att fly från en mer tråkig tillställning än vad vi hade förväntat oss.

Advertisement