Varför sänker vi volymen på musiken i bilen när vi parkerar? Jo, (nästan) alla gör det

av Titti Carlberg

14 Februari 2024

Varför sänker vi volymen på musiken i bilen när vi parkerar? Jo, (nästan) alla gör det
Advertisement

Det finns beteenden som vi tror att man är ensam om att ha, men i verkligheten är de vanligare än man tror. En av dessa är tendensen att sänka volymen på musiken i bilen när vi parkerar. Detta är ett extremt utbrett beteende, men varför gör vi det? Varför skruvar vi ner volymen när vi ska parkera? Låt oss ta reda på det tillsammans.

Advertisement

Hjärnans multitasking... men bara till en viss punkt

Hjärnans multitasking... men bara till en viss punkt

Freepik

Utifrån sett verkar situationen där vi sänker volymen på musiken när vi parkerar paradaxal, vi kanske hade haft radion på fram till det ögonbliket i trafiken, vilket inte skapade något problem. Sedan, när vi äntligen hittar en parkeringsplats, blir musiken nästan till besvär, för öronbedövande för att fortsätta på den voymen. Men om man tänker efter bör det inte påverka körförmågan att ha radion påslagen: de senare är absolut inte beroende av hörseln. Men ändå så gör vi det.

Orsakerna beror på hur vår hjärna behandlar sensoriska stimuli. Ett extremt komplext organ, den mänskliga hjärnan är i själva verket multitasking, men bara till en viss punkt. Att hantera flera uppgifter samtidigt kräver stora resurser som ofta inte är tillgängliga och när vi hamnar inför situationer som kräver större uppmärksamhet måste hjärnan fokusera på huvuduppgiften. Som vi ser passar beskrivningen perfekt till det ögonblick vi sänker volymen på musiken för att parkera.

Advertisement

Hjärnan, parkering och musik: det osynliga gorillatestet

Hjärnan, parkering och musik: det osynliga gorillatestet

Pexels

Den roll hjärnan har i att hantera flera informationer samtidigt har studerats i decennier. En av de viktigaste forskningar ur denna synvinkel går tillbaka till 1959, utförd av Neville Moray. Den kanadensiske psykologen lyfte fram hur den mänskliga hjärnan har en begränsad kapacitet att hantera mycket information samtidigt. Som ett resultat, när vi är fokuserade på en specifik handling, kan vi ignorera information även om den finns i vårt perceptuella fält.

För att visa vikten av denna uppmärksamhet utvecklade två psykologer, Daniel Simons och Christopher Chabris det berömda osynliga gorillatestet. I praktiken måste försökspersonen räkna bollpassninagar mellan spelare i vita tröjor medan en oväntad händelse introduceras: en gorilla kommer in i ramen. De flesta är fokuserade på huvudtestet och märker inte förändringen. Men vad har detta att göra med tendensen att sänka volymen på musiken när vi parkerar bilen?

Varför sänker vi volymen på musiken i bilen när vi ska parkera?

Varför sänker vi volymen på musiken i bilen när vi ska parkera?

Pexels

Dynamiken är precis den som hittats av psykologer som sysslar med selektiv uppmärksamhet. Anledningen till att vi sänker volymen på musiken i bilen när vi parkerar är att vår hjärna helt enkelt inte klarar det. Att lyssna på musik är faktiskt inte en passiv aktivitet, utan något som dock kräver en viss enegiförbrukning.

När vi hamnar inför två aktiviteter som att lyssna på musik och parkera verkar vår hjärna fokusera på båda, men i verkligheten studsar den mellan det ena och det andra. Detta är en dynamik som distraherar oss och kan äventyra vår prestation: därför är det nödvändigt att välja. Ur denna synvinkel är att sänka volymen på musiken i bilen under komplexa manövrar en automatism som härrör från behovet att koncentrera sig på den viktigaste uppgiften i just det ögonblicket. Och att inte orsaka någon skada på sin eller någon annans bil.

Advertisement