Den "mest avancerade" humanoida roboten i världen kan imitera kända personers röster

av Titti Carlberg

20 Mars 2024

Den "mest avancerade" humanoida roboten i världen kan imitera kända personers röster
Advertisement

De senaste åren har robotik och artificiell intelligens blivit en integrerad del i våra liv, och det råder ingen tvekan om att det kommer att bli ännu mer i framtiden. Vi har naturligtvis idag bara att göra med prototyper, eller lite mer, men det här är de första stegen på en väg som vi kommer följa en lång tid framöver. Ameca är ett av de mest fascinerande exemplen i denna trend, definierad som den mest avancerade humanoida roboten i världen, som kan imitera röster tack vare artificiell intelligens. Låt oss se hur det är möjligt.

Advertisement

Vad är Ameca? Eller det kanske är bättre att fråga "vem är?"

Vad är Ameca? Eller det kanske är bättre att fråga "vem är?"

Engineered Arts/Youtube

Utöver provokation är Ameca en humanoid robot utvecklad av Engineered Arts för att likna en människa i både fysiska egenskaper och rörelse, men framför allt i ansiktsuttryck. Faktum är att om vi tar hänsyn till den nuvarande utvecklingen av androider, kan dessa robotar lyfta paket, förbereda kaffe och vara ett stöd i arbetsaktiviteter. Men det är svårt att förstå att de kommer att kunna imitera komplexiteten i människors ansiktsuttryck, eller röster.

Det är just det Ameca vill lyckas med och föra realismen hos humanoida robotar till nivåer som hittills bara föreslagits av science fiction. Med alla följder, positiva eller negativa, för samhället och själva begreppet mänskligheten. Ameca, som presenterades 2021, har uppnebarligen väckt ett enormt intresse för dess förmåga att interagera på ett "realistiskt" sätt med människor och, nu även att imitera deras röster.

Advertisement

En robot som kan imitera kända personers röster

En robot som kan imitera kända personers röster

Engineered Arts/Instagram

För närvarande är Ameca bara lite mer än en prototyp med stora ambitioner. En ny video som delas av Egineered Arts visar världens mest avancerade humanoida robot som försöker utföra olika uppgifter, allt från objektigenkänning till att imitera kända personer. I båda fallen kan man se hur Ameca är en kombination av robotik och artificiell intelligens, där den förstnämnda tar hand om hårdvaran och den andra "animerar" androiden.

I början av videon kan man se hur Ameca interagerar med omgivningen, svarar på frågor och vet hur man beskriver föremålen som står framför den. Längre fram i videon hör vi den humanoida roboten imitera kända personers röster som Morgan Freeman, Elon Musk och SvampBob. Detta är en extraordinär förmåga som driver sökandet efter realism bortom samtidens förväntningar, men som inte är utan problem och frågor, inklusive etiska.

Ameca visar att framtiden är nära, men ännu inte här

Engineered Arts medger själv att deras humanoida robot än så länge är i ett tidigt skede av testning och ännu inte fullt fungerande. I själva verket finns det flera kritiska frågor som fortfarande måste behandlas:

  • den (för stora) likheten med människor som stimulerar effekten "uncanny valley" enligt vilken vi anser vara överdrivet hyperrealistiska anordningar mer konstiga och mindre liknande;
  • artificiell intelligensproblem med att följa talets sammanhang och svara på ett sätt som bara människan kan;
  • de etiska aspekterna av den perfekta imitationen av kända personers röster, vilket kan leda till obehörig användning av AI.

Om vi lägger åt sidan frågor som gäller androider, råder det ingen tvekan om att Ameca representerar början på en ny era i interaktioner mellan människa och maskin. Idealet är att ta itu med problemen som den tekniska evolutionen medför med verkliga och konkreta lösningar, utan att förlora undret om en allt närmare framtid. Kanske för nära.

Advertisement