Stress får unga vuxna att se gamla ut: det hävdar en forskning

av Titti Carlberg

18 Mars 2024

Stress får unga vuxna att se gamla ut: det hävdar en forskning
Advertisement

I en alltmer frenetisk värld som den vi lever i, har stress nu blivit en oundviklig del av vårt dagliga liv. Det är ingen hemlighet att stress har en negativ effekt på vårt välbefinnande, men ny forskning kan visa att stress får oss att verka och känna oss äldre. Hur är det möjligt?

Advertisement

Att studera effekterna av stress på unga vuxna: forskningen från North Carolina State University

Att studera effekterna av stress på unga vuxna: forskningen från North Carolina State University

Unsplash

Enligt några forskare från North Carolina State University har effekten av stress på äldre omfattande studerats. Det som dock saknas är en studie av effekterna som stress har på unga vuxna, det vill säga människor som är mellan 19 och 35 år. Just bristen på en sådan forskning skulle ha drivit professor Shevaun Neupert och hennes team till att försöka förstå vad som händer unga vuxna som upplever stressiga situationer.

Studien involverade 107 personer som kunde definieras som "unga vuxna", de fick fylla i både ett första frågeformulär och ett detaljerat dagligen frågeformulär, åtta dagar i följd. Frågorna syftade till att utvärdera nivån av upplevd stress, känslan av kontroll över sitt liv, självuppfattning och utseendet under varje dag.

Advertisement

Stress får en att både känna sig och se äldre ut

Stress får en att både känna sig och se äldre ut

Pexels/Extrapolate.app

Enligt de enkäter som fylldes i av de 107 unga vuxna som deltog i projektet är effekterna av stress på deras liv allt annat än försumbara. Under dagar som kännetecknades av höga nivåer av stress både kände sig och såg deltagarna äldre ut, en känsla som ökade när de upplevde att de hade mindre kontroll över sina liv. Forskning har dock visat att vi inte kan prata om absoluta nivåer av stress eller kontroll, snarare tvärtom. Även om man uppvisar absolut låga stressnivåer kan denna uppfattning om sig själv utlösas av en ökning jämfört med genomsnittet.

Att försöka förstå vad det innebär för unga vuxna att vara stressad är uppenbarligen ingen tillfällighet. Faktum är att denna generation upplever betydande nivåer av stress på grund av bristande kontroll, osäkra levnadsförhållanden, dåliga framtidsutsikter och lite tro på framtiden.

Men om stress även får en att åldras? Studien om cellmetabolism

Men om stress även får en att åldras? Studien om cellmetabolism

Pexels

Inte så nyligen, jämfört med studien vi just pratat om finns en annan studie publicerad i tidskriften Cell Metabolism. En studie där forskare har fördjupat sig mer i sambandet mellan stress och biologiskt åldrande, snarare än upplevt åldrande, enligt forskning kan stress faktiskt påskynda åldrandet genom DNA-metylering, men samtidigt kan processen vändas när stressen minskar eller försvinner från ens liv.

Kort sagt, som ofta händer inom vetenskaplig forskning, ju mer man vet om något, desto mer känner man att man vet väldigt lite. Dessa två studier lyfter fram två effekter som stress har på vårt välbefinnande och vår kropp, men lämnar fortfarande många obesvarade frågor. I väntan på svar är det alltid bäst att försöka hantera sin stress och försöka begränsa den så mycket som möjligt. Oavsett ålder.

 

 

 

(Omslagsbild redigerad med Extrapolate.app)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement