Varför anses näbbdjuret vara ett däggdjur när det lägger ägg?

av Titti Carlberg

19 Januari 2024

Varför anses näbbdjuret vara ett däggdjur när det lägger ägg?
Advertisement

Näbbdjuret är ett australiensiskt djur som anses vara bland de märkligaste djuren på vår planet på grund av sitt utseende. Men varför definieras det som ett däggdjur om det lägger ägg? Verkligheten är lite mer komplicerad än så.

Näbbdjuret, bland de märkligaste djuren i världen

Näbbdjuret, bland de märkligaste djuren i världen

Charles J. Sharp/Wikimedia commons - CC BY-SA 4.0

Näbbdjuret, ett semi-akvatiskt djur, lik en bäver, har en näbb som en anka och lemmar: det är verkligen ett av de märkligaste djuren på vår planet. Faktum är att den har väckt människors häpnad ända sedan den upptäcktes i Australien i slutet av 1700-talet. Utöver dess ovanliga utseende är det som är mest slående faktumet att det, även om det anses vara ett däggdjur, inte föder barn utan lägger ägg. Den har inga tänder, men som utrustad med två bröstkörtlar klarar den att amma och är den enda i världen att ha tio könskromosomer. Forskare har länge undrat över dess speciella och bisarra egenskaper, tills de nådde en ganska tillfredsställande förståelse av detta djur.

När dess fullständiga genomen kartlades av ett internationellt team, koordinerat av biologer från Köpenhamns universitet i Danmark, upptäckte man att detta däggdjur faktiskt också är en reptil och en fågel på samma gång. Det kan tyckas konstigt, men detta kan förklara många av dess egenheter.

Professor Guojie Zhang från biologiska instutionen förklarar: "Dess fullständiga genomet har gett oss svar på hur några av de bisarra egenskaperna hos näbbdjuret uppstod. Samtidigt är dess avkodning viktig för att förbättra vår förståelse av hur andra däggdjur utvecklats, inklusive människan. Nyckeln till varför vi och andra eutheria däggdjur utvecklades till att bli djur som föder ungar snarare än djur som lägger ägg.".

 

Advertisement

Näbbdjuret är ett däggdjur, en reptil och en fågel

Näbbdjuret är ett däggdjur, en reptil och en fågel

Stefan Kraft/Wikimedia commons - CC BY-SA 3.0

Miljontals år före ankomsten av dagens däggdjur existerade monotremer, från vilka näbbdjuren härstammar. Av denna anledning har det alltid klassats som ett däggdjur, "men genetiskt är det en blandning av däggdjur, fåglar och reptiler. Det har behållit många av de ursprungliga egenskaperna hos sina förfäder, vilket förmodligen bidrar till dess framgång med att anpassa sig till miljön som de lever i" tillägger professor Zhang. Det är därför den, även om den lägger ägg, också har bröstkörtlar som är typiska för däggdjur för att amma ungarna.

Näbbdjuret ammar dock inte sina ungar på det klassiska sättet med hjälp av bröstvårtorna, utan driver ut mjölken genom kroppssvett, täckt av en tjock päls. 

När människan utvecklades lämnade de efter sig de tre vitellogeningener, som är nödvändiga för utvecklingen av äggulor, och utvecklade istället kasein för produktion av bröstmjölk. Däremot har höns och reptiler dem fortfarande, medan näbbdjuren bara har en kvar: hos denna art försvann de andra två för mellan 100 och 30 miljoner år sedan.

Det är därför näbbdjur, trots att de är däggdjur, lägger ägg: den enda överlevande genen gör det möjligt, men utan att vara beroende av äggproteiner som fåglar och reptiler. Dessa hybriddjur har också kaseingener och deras mjölk liknar den hos andra däggdjur, inklusive människans. Zhang säger:

"Mjölkproduktionen hos alla existerande däggdjursarter utvecklades genom samma uppsättning gener som härrörde från en gemensam förfader som levde för mer än 170 miljoner år sedan, tillsammans med de första dinosaurierna under juraperioden.".

Näbbdjurets frånvaro av tänder och dess könskromosomer

Näbbdjurets frånvaro av tänder och dess könskromosomer

Patricia_Hicks/Reddit

En annan egenhet som skiljer näbbdjuret från resten av däggdjuren är dess frånvaro av tänder, som den förlorade för cirka 120 miljoner år sedan. Dess monotrema förfäder hade tänder, men dagens art, som har förlorat 4 av de 8 gener som är involverade i tandväxt, använder två hornplattor som den krossar sin mat med. Forskarna uppmärksammade också de 10 könskromosomer den har: alla däggdjur har bara två, X och Y, som bestämmer kön, men näbbdjur har 5 Y-kromosomer och ytterligare 5 X-kromosomer.

Forkarna antar att de 10 kromosomer hos dess förfäder var ordnade i en slags ring, som senare delades upp i små sektioner. Dessa verkar dock likna mer hönsens än människans. Just näbbdjurets bisarra utseende och dess genetik avslöjar vilka förfäder vi tidigare delade med andra ryggradsdjurarterna som finns på Jorden idag: ett unikt djur, vars evolution har bevarat dessa uråldriga hemligheter fram till idag.

Advertisement