Varför verkar det som att tiden inte går i vissa situationer?

av Titti Carlberg

19 Januari 2024

Varför verkar det som att tiden inte går i vissa situationer?
Advertisement

Har du aldrig undrat över varför vår tidsuppfattning verkar förändras i vissa situationer, klockan verkar gå långsammare än vanligt eller tvärtom snabbare? Det finns dock exakta orsaker till detta fenomen, låt oss se vilka.

Advertisement

Tiden verkar gå långsammare i vuxen ålder

Tiden verkar gå långsammare i vuxen ålder

Pexels

Det är något som vi alla har märkt: ibland verkar tiden flyga, medan det vid andra tillfällen verkar som att den inte rör sig överhuvudtaget. Ändå rör sig klockans visare alltid med samma kadens, timmarna består av samma antal minuter, som i sin tur innehåller de vanliga 60 sekunderna. På samma sätt är dygnen alltid 24 timmar långa och år är 12 månader: så varför får vi uppfattningen om att detta oföränderliga flöde inte är detsamma? De flesta upplever en u-sväng under uppväxten: om det verkade som att tiden aldrig gick när vi var barn, som vuxen är intrycket att den glider oss ur händerna: veckorna flyger förbi alltmer snabbare och vi verkar nästan inte märka det.

Men om tiden och dess klockspel inte har förändrats är det förmodligen vår interna klocka som har ändrats. Inom psykologi är detta fenomen allmänt erkänt: från 20-årsåldern, men ännu mer efter 30, är tidsuppfattningen mycket mer accelererad jämfört mot en lägre ålder. Som vuxen blir livet "stabilare" och präglas av en förutbestämd rutin: arbete på dagen, soffan på kvällen, fysisk träning två eller tre dagar i veckan, vila under helgerna. Allt upprepar sig alltid likadant, dag efter dag,månad efter månad, år efter år. Allt eftersom tiden går tycks denna repetetiva process öka tempot, som en bil på en rak väg som gasar på alltmer, vilket slutar med att få oss att tro att det som hände ett par år tidigare kan spåras tillbaka till för några månader sedan. Psykologer kallar denna känsla för att "teleskopera framåt": när vi inser att en given händelse inträffade långt tillbaka i tiden, måste vi ofta kämpa för att tro det.

Advertisement

Olika tidsuppfattningar: psykologiska och biologiska skäl

Olika tidsuppfattningar: psykologiska och biologiska skäl

Pexels

Både psykiska och psykologiska skäl har teoretiserats för den långsamma eller accelererande tidsuppfattningen. Det betyder att om denna förändring delvis beror på den psykologiska sfären så är den i vissa avseenden kopplad till vår biologi. Mycket kan bero på ämnesomsättningen: ju mer vi äter, desto mer avtar vår puls, andning, sätt att prata, organismens funktion jämfört med den under barndomen. På så sätt verkar den interna klockan gradvis täcka mindre och mindre tid än den verkliga, vilket gör att det känns som att tiden springer förbi. Men inte bara: kroppstemperaturen kan också ha en inverkan. Hur?

På 30-talet upptäckte en psykolog, Hudson Hoagland, att ju mer vi utsätts för höga temperaturer eller om vi har hög feber, desto mer tycks vår tidsuppfattning expandera, med upp till 20%. När vi är barn är kroppstemperaturen högre än när vi blir äldre: ytterligare ett element som kan påverka uppfattningen av tidens gång.

Om vi går tillbaka till cerebrala faktorer så beror uppfattningen av tid till stor del på vilken ålder vi befinner oss i: ju yngre vi är, desto mer observeras tiden som gått och tiden som återstår att leva ur olika perspektiv. I 60-årsåldern, till exempel, representerar ett år en ganska liten del av livet jämfört med när vi var 10 år gamla, och procentuellt sett får det ett avgjort mindre tidsmässigt värde, vilket ger oss uppfattningen att det har passerat på ett ögonblick. Dessutom förlorar allt vi ser runt omkring oss sin förundran och mening under årens gång: detta har mycket att göra med den information som vårt sinne absorberar vid ett givet ögonblick. När vi till exempel är koncentrerade på en enda aktivitet, tycks tiden gå mycket snabbare, eftersom vi isolerar oss från överflöd av yttre stimuli, men också från överfullheten av tankar som produceras av vårt sinne under lediga stunder. 

Så därför, om vi inte är upptagna med någonting och om omgivningen runt omkring oss, inklusive landskapet, alltid är detsamma, får vi intrycket att tiden står still. Barn som iakttar sin omgivning med större intresse och häpnad, uppfattnar ständigt ny information vilket förlänger deras tidsuppfattning avsevärt. Tvärtom, på äldre dagar verkar vi känna till allt omkring oss och vi slutar uppmärksamma det, vilket slutar med att vi uppfattar en månad som en handfull dagar.

Kan vi bromsa vår tidsuppfattning?

Kan vi bromsa vår tidsuppfattning?

Freepik

Dessutom minskar hastigheten med vilken vi bearbetar information när vi åldras avsevärt, på grund av våra alltmer strukturerade och komplexa neurala nätverk, vilka förlänger de vägar som signalerna färdas på. Som ett resultat blir de saker vi kan förstå och lära oss allt färre, vilket bekräftar uppfattningen av att tiden flyger förbi. Men finns det något sätt att vända denna process och minska hastigheten?

Enligt Einstein och hans relativitetsteori är tiden inte absolut, även om vi har uppfunnit många sätt att tajma och mäta den. I verkligheten är det relativt hur snabbt vi rör oss: ju snabbare vi rör oss, desto mer tycks tiden stå still. Ju mer vi samlar på minnen, desto mer tycks tiden expandera. Ett ökande ansvar påverkar också denna illusion, vilket gör att vi tappar det förflutna och nuet ur sinnet och påskyndar vår uppfattning. Även tekniken påverkar detta fenomen: de många stimuli vi får från olika TV-kanaler och sociala medier har kraften att accelerera tiden på ett illusoriskt sätt. 

Men trots att vi inte kan bromsa tiden som går, kan vi dra nytta av den och med det uppfatta den som mindre snabb. Ett utmärkt sätt är till exempel att fokusera på nuet och stanna upp för att observera miljön runt omkring oss. I grund och botten bör vi granska världen med ett barns ögon, hjälpa vår hjärna att bygga nya förbindelser, träna den att lära sig och bilda nya minnen. 

Att ändra sina vanor, till och med ta helt nya vägar än den invanda, är till stor hjälp i denna process. Att påbörja nya aktiviteter, som matlagnings- eller fotokurser, ägna sig åt att läsa böcker och uppehålla oss vid de förnimmelser vi känner, är alla saker som hjälper oss att vara närvarande i nuet: detta är nyckeln till att inte låta tiden fly från oss.

Advertisement