Så här tar man reda på om en person ljuger: enligt en studie är detta den mest avslöjande ledtråden

av Titti Carlberg

10 April 2024

Så här tar man reda på om någon ljuger
Advertisement

Finns det verkligen obestridliga tecken för att förstå om en person ljuger? En nyligen genomförd studie förklarade vilken som är mest relevant och den har inget med icke-verbal kommunikation att göra.

Advertisement

Lögner och icke-verbala tecken

Pexels

Det är ingen idé att vi förnekar det: alla människor säger en lögn emellanåt och att förneka det skulle vara - exakt - att ljuga. Det finns dock olika sorters lögner, från de mest oskyldiga till de lite mer allvarligare, faktum är att även de ärligaste människorna ljuger minst en gång under sitt liv. Men finns det verkligen inget sätt att avslöja en lögn genom att studera personen som uttalar den eller ska vi acceptera att det inte är möjligt?

Den utbredda tanken är att olika kroppssignaler kan informera oss om att vår samtalspartner ljuger: undvikande av ögonkontakt, blicka uppåt och åt höger (vilket innebär att han/hon inte minns en bild, utan hittar på en), sänkt röstton som avslöjar osäkerhet och rädsla för att avslöjas. Kort sagt kan icke-verbala signaler vara varierande och kompletterande, men en intressant nyligen utförd studie har fokuserat sina ansträngningar på lögndetektion och dragit några slutsatser.

Advertisement

Vit lögn och lurendrejeri: skillnaden

Timothy Luke och hans kollegor på universitetet i Göteborg, Sverige, analyserade en forskning utförd av 50 internationella forskare om lögdetektion, för att förstå hur det är möjligt att känna igen en lögn. Även om studier och metoder för att avslöja lögner har utförts i över ett sekel, fortsätter "lögnare" ostört utan att avslöjas. Naturligtvis, som Luke påpekar, måste vi kunna skilja "vita lögner" från rent bedrägeri

"Konstruktionen av bedrägeri är mer komplicerad än vad många tror. Det finns många psykologiska processer bakom. Även ytliga saker räknas, som varaktigheten och typen kommunikation".

Men finns det några tecken som visar att en persons avsikt är att ljuga? Enligt studien är det inte avslöjande att vända bort blicken: 82% av experterna tror att de som ljuger inte bryter ögonkontakten mer än de som säger sanning.
Pär-Anders Granhag, professor i psykologi och medförfattare till studien, förklarade att "blickversionen inte är en diagnostisk signal för uttalande av en lögn". 
Men inte bara: för 70% av experterna är inte ens nervositet ett tecken på en pågående lögn.

Här är det verkliga tecknet för att se om en person ljuger

Freepik

Förutom nervositet och benägenhet att vända bort blicken finns det andra allmänt kända tecken som den kontinuerliga förändringen i kroppsställning, oftare beröring av varandra och förseningen i att formulera ett svar. Forskarna upptäckte dock att inte ens dessa data är avgörande: i vissa fall kan dessa faktorer vara mer accentuerade men andra gånger helt frånvarande.

Enligt Luke och hans kollegor finns det bara ett tecken som är riktigt viktigt och som effektivt visar om en person ljuger: bristen på detaljer. För 72% av experterna är "lögnare" mindre exakta i sina berättelser än de som berättar sanningen. Därför är det mer användbart att vara uppmärksam på vad någon säger, snarare än på kroppsspråket. Dessutom kan vissa detaljer verka motsägelsefulla: "Inkonsevensen mellan uttalande och bevis är ett annat tecken".

I slutändan, "det finns inga pålitliga icke-verbala ledtrådar, men det finns pålitliga verbala ledtrådar. Om det finns något motsägesfullt i det en person berättar och det som fakta säger dig, är det stor sannolikhet att personen ljuger för dig".

Naturligtvis, tillägger forskaren, kan det ibland vara ett minnesfel, för att inte tala om att "vi ljuger alla, på ett eller annat sätt" och därför finns det ingen universell idiotsäker metod att upptäcka om en person ljuger. Den som teamet angett verkar dock vara ganska effektiv.

Advertisement