En robotisk "tredje tumme" har skapats för att övervinna människokroppens begränsningar och öka rörelseförmågan

av Titti Carlberg

01 Juni 2024

Advertisement

Vad skulle vi kunna göra om vi hade en till tumme? Robotics visar oss detta tack vare skapandet av en enhet som tydligen är väldigt lätt att använda.

Advertisement

Klarar du dig inte med två tummar? Det fixar Robotics

Tredje tummen hjälper användaren att öppna en flaska

Dani Clode Design / The Plasticity Lab

Totalt tio fingrar, varav två är tummar, kanske inte räcker, även om vi inte är medvetna om det. Driven av tron att "mer är bättre" ville forskare från University of Cambridge ge den mänskliga handen en extra förlängning. Naturligtvis robotik. Denna sektor blir alltmer populär och utvecklar en serie motoriserade bärbara enheter. Målet? Att övervinna gränserna för mänsklig anatomi och implementera de motoriska färdigheter som vi har för att öka prestationsförmågan, samt representera assistansstöd för personer med rörelsesvårigheter.

Tamara Makin från Medical Research Councils Cognitive and Brain Sciences unit på University of Cambridge, förklarar:

"Teknik förändrar vår definition av vad det innebär att vara människa, med maskiner som mer och mer blir en del av våra liv. Dessa teknologier öppnar upp spännande nya möjligheter som kan gynna samhället, men det är viktigt att överväga hur de kan hjälpa alla på samma sätt."

Advertisement

En tredje robotisk tumme: så här fungerar den

University of Cambridge/Youtube screenshot

Den Tredje Tummen, det specifika namnet på enheten, utvecklades av Dani Clode, i samarbete med Makin Laboratorium. Det handlar om en extratumme som ökar rörelseförmågan, vilket ökar både handens greppförmåga och den tyngd den kan lyfta och bära. Med andra ord blir det möjligt att utföra handlingar som är svåra eller omöjliga att utföra med bara en hand.

Enheten ska bäras på motsatt sida av handen från den naturliga tummen och styras av en trycksensor som appliceras under stortån. Trycket från den högra tån förlänger robottummen, medan tryck från spetsen på vänster stortå för den närmare fingrarna. Tryckkraften bestämmer rörelsehastigheten, såväl som enhetens återgång till sitt ursprungliga läge. Forskare testade den Tredje Tummen på Royal Society Summer Science Exhibition 2022, på några av deltagarna som fick möjligheten att prova den.

Inkluderande robottumme: lämplig för alla och lätt att använda

University of Cambridge

Under eventets fem dagar fick 592 deltagare i åldrarna 3 till 96 år prova att röra sensorn. Fyra av dessa hade dock svårigheter med den, eftersom prototypen som presenterades på utställningen inte lämpade sig för storleken på små barns händer. I de allra flesta fall lyckades de inblandade deltagarna manövrera tummen under den minut de fick prova den, vägledda av teamets instruktioner. Testförsöket innebar att de skulle plocka upp ett föremål enbart med den Tredje Tummen, inklusive att plocka pinnar från en skiva med hål och flytta dem en i taget till en korg, så många som möjligt inom loppet av en minut. Över hälften av deltagarna lyckades bra med bedriften.

I slutändan klarade 98% av deltagarna manövrera föremålen på ett tillfredsställande sätt, oavsett skillnader i bakgrund och kön. Barn och äldre vuxna visade en nästan liknande förmåga, där äldre vuxna dock rapporterade lägre förmåga på grund av ålder. Dani Clode förklarar:

"Med tanke på alla olika kroppsbyggnader är det avgörande att designfasen för bärbar teknologi är så inkluderande som möjligt, vilket gör dessa enheter tillgängliga och funktionella för ett brett spektrum av användare."

Advertisement