Pythagoras var övertygad om att trevlig musik följde en exakt matematik, men en ny studie motbevisar detta

av Titti Carlberg

02 Mars 2024

Pythagoras var övertygad om att trevlig musik följde en exakt matematik, men en ny studie motbevisar detta
Advertisement

Enligt en nyligen utförd forskning påverkar tonhöjden och hur instrumenten stäms vår uppskattning och uppfattning, vilket revolutionerar långvariga västerländska musikteorier som härrör från Pythagoras.

Advertisement

Pythagoras idé om harmonisk musik

Pythagoras idé om harmonisk musik

nature communications

Resultaten av en ny studie inbjuder oss att experimentera med musikinstrument från olika kulturer, utan att begränsa oss till västerländska. Den grekiska filosofen och matematikern Pythagoras hävdade att kombinationen av toner som ger ett behagligt ljud, den så kallade konsonansen var det naturliga resultatet av en speciell interaktion mellan enkla siffror som 3 och 4. Även om forskare har sökt efter alternativa förklaringar av psykologisk karaktär under åren, har den pytagoeriska teorin förblivit den mest ackrediterade relationen mellan tonerna skulle skapa ett behagligt ackord och att avvika från dem skulle innebära ett obehagligt ljud.

Men forskare från University of Cambridge, Max Planck Institute for Imperical Aesthetics och Princeton University har visat att det inte stämmer: enligt vad som har framkommit, när vi lyssnar på en melodi verkar vi inte föredra ackord som har dessa matematiska samband.

Advertisement

I musiken föredrar vi ofullkomligheten

Peter Harrison från Cambridges fakultet för musik, chef för dess Center for Music and Science, och medförfattare till studien, förklarade: "Vi föredrar små mängder av avvikelser. Vi gillar en liten mängd ofullkomlighet eftersom det väcker ljud till liv, och det tilltalar oss."

Men inte bara: enligt forskare tenderar effekten av dessa matematiska relationer mellan toner att försvinna när vi lyssnar på vissa musikinstrument som vi inte är bekanta med och som inte tillhör västerländsk kultur. Dessa inkluderar gonggonger, klockor, xylofoner och stämda slagverksinstrumet.

Författarna fokuserade särskilt på bonang, ett instrument från den javanesiska gamelan, en orkester som mestadels består av instrument av indonesiskt ursprung. Harrison förklarar: 

"När vi använder instrument som bonang, flyger Pythagoras speciella siffror bort och vi möter helt nya mönster av konsonans och dissonans. Formen på vissa slaginstrument betyder att när du slår på dem, och de ger resonans, respekterar inte deras komponenter av frekvens dessa traditionella matematiska samband. Det är då vi upptäcker att det händer intressanta saker."

Experiment på en indonesisk bonang

Experiment på en indonesisk bonang

Unknown author - Photo by Szilas, 2013-03-04/Wikimedia commons - Public Domain

Västerländsk forskning, hävdar Harrison, har fokuserat på välkända och välbekanta orkesterinstrument, "men andra musikkulturer använder instrument som vi på grund av formen och fysiken skulle kalla 'oharmoniska'!". 

Under studien skapade forskarna ett virtuellt laboratorium online med 4000 deltagare från USA och Sydkorea som deltog i 23 stycken experiment, utan att vara bekanta med indonesisk musik. Efter att ha lyssnat på ackord gav de ett numeriskt betyg baserat på personlig nivå av uppskattning, de kunde dessutom använda reglaget för att korrigera toner i ett ackord för att göra det mer harmoniskt.

Det visade sig att de flesta recensionerna var till förmån för en låg ofullkomlighet. Forskarna fann att bonangens konsonans passade den indonesiska musikskalan, men kunde inte efterliknas med ett västerländskt piano utan att låta dissonant.

"Våra resultat utmanar den traditionella idén att harmoni bara kan var på ett sätt och att accord måste återspegla dessa matematiska samband.".

Genom att använda olika instrument, tillägger Harrison, kan ett nytt harmoniskt språk skapas som lyssnarna instinktivt kan uppskatta, vilket bjuder in musiker att experimentera med okända instrument för att öppna upp för nya kreativa möjligheter, så länge de är villiga att byta märke.

Vad tycker du om denna upptäckt?

Advertisement