Vetenskapen kan förklara för oss vad som händer i vår hjärna när timmar känns som minuter (och viceversa)

av Titti Carlberg

27 April 2024

Tiden verkar ha olika varaktighet beroende på vilket humör man är på: vad är sant?
Advertisement

Varför verkar timmarna som en handfull minuter när vi är djupt koncentrerade på något? En studie har undersökt denna fråga och upptäckt vad som händer i hjärnan.

Advertisement

Djup koncentration: vad händer på hjärnnivå?

Freepik

När vi är upptagna av att läsa en bok, i en skön promenad eller i ett roligt samta, av att titta på en film vi gillar eller i någon annan aktivitet som helt fängslar sinnet, förändras uppfattningen av tiden. Visst vet vi att timmarna känns som en evighet när vi har tråkigt och att minuterna flyger fram när vi har roligt. Men vad är det som händer i hjärnan?

Neurovetenskapen kan svara på denna fråga genom att observera hjärnnätverkets mönster för att bättre förstå fenomenet djup koncentration. De första forskare som har gjort detta kommer från Georgia Tech - School of Psychology. Dolly Seeburger, huvudförfattare till studien, noterade att hon älskade att utföra aktiviteter som fångade hennes odelade uppmärksamhet. 

"Det var i de stunderna som jag kände mig mest nöjd. Timmarna gick, men de kändes som minuter".

Om det är sant att djup koncentration är avgörande för att utföra något med maximal effektivitet, är det ännu inte klart vad som händer i hjärnan.

Advertisement

Lågfrekventa fluktuationer mellan de olika näten i hjärnan

Seesburg, som har en psykologiexamen, undersökte tillsammans med kollegan Eric Schumacher hjärnmekanismerna i tillstånd av djup koncentration. Detta är den första forskning som undersöker lågfrekventa fluktuationer mellan de olika näten i hjärnan under detta tillstånd.

"Hjärnan är dynamisk, ingenting är helt enkelt på eller av. Det var det fenomenet vi ville studera. Hur går det till? Varför kan vissa människor upprätthålla sin uppmärksamhet bättre än andra? Är detta något man kan lära sig?".

I tidigare forskning fann teamet att det finns en naturlig fluktuation i aktiviteten hos vissa hjärnnätverk. När en person inte utför en uppgift som kräver koncentration sker fluktuationen ungefär var tjugonde sekund. Detta mönster är därför kvasi-periodiskt, och forskarna ville mäta sambandet mellan fluktuationen i hjärnans nätverk och uppmärksamhet.

Medan studiedeltagarna stod i en skanner, mätte forskarna deras koncentrationsnivå och dess variation.

 

Att befinna sig i "koncentrationzonen": vad händer hjärnan?

Freepik

Eftersom koncentrationsnivån varierade, synkroniserades och desynkroniserades olika delar av hjärnan. Forskarna fann, i det här fallet, att det frontoparietala kontrollnätverket aktiveras när en person försöker vara koncentrerad, medan standardlägesnätverket är kopplat till dålig koncentration. När man befinner sig i "zonen" av koncentration, som forskarna kallar det, "desynkroniseras dessa nätverk. Om man istället är utanför zonen synkroniseras dessa två nätverk och går in i lågfrekvent fas" förklarade Seeburger.

De 22 modellerna, enligt resultaten, skulle kunna hjälpa till att förutsäga om en person förblir koncentrerad eller inte och underlätta utvecklingen av strategier som syftar till att förbättra förmågan till djup uppmärksamhet. 

"Om du sätter någon i en skanner och hans tankar vandrar, hittar du dessa kvasi-periodiska fluktuationer. De kan också ses hos gnagare och primater. Det finns något grundläggande i denna hjärnaktivitet, som svarar på en viktig fråga om relationen mellan beteende och hjärnaktivitet".

Att förstå detta förhållande kan leda till nya metoder för att "hjälpa människor att organisera sina hjärnnätverk på det mest effektiva sättet" och därför främja koncentrationen.

Advertisement