Mysteriet med Mona Lisa från Isleworth, den "Mona Lisa den yngre": är konstnären Leonardo Da Vinci?

av Titti Carlberg

29 November 2023

Mysteriet med Mona Lisa från Isleworth, den "Mona Lisa den yngre": är konstnären Leonardo Da Vinci?
Advertisement

Förutom den berömda Mona Lisa som vi alla känner till, tillskriven Leonardo Da Vinci, finns också verket som heter Mona Lisa från Isleworth, med tvivel om konstnären: låt oss tillsammans upptäcka mysteriet som svävar över dess skapelse.

Historien om Mona Lisa från Isleworth

Historien om Mona Lisa från Isleworth

Sailko/Wikimedia commons - CC BY 3.0

Alla känner till Giocondan, även känd som Mona Lisa, som anses vara en av de mest kända målningarna i världen. Detta 86x64,5 cm stora renässansmästerverk skapades av Leonardo da Vinci mellan år 1503 och 1506 och tros porträttera Lisa Gherardini, en florentinsk kvinna som inte mycket är känt om. Målningen är utställd på Louvren i Paris, Frankrike där det lockar miljontals besökare årligen som vill beundra dess magnetiska och gåtfulla blick och det lätt antydbara leendet, vilket bidrar till att göra målningen mystisk och fascinerande.

Det finns dock en annan målning som tycks föreställa samma kvinna, om än i en yngre version, Mona Lisa of Isleworth, som i England kallas Earlier Mona Lisa. Även detta verk tillskrivs Leonardo Da Vinci, men porträttets verkliga konstnär har väckt en het debatt. Var det verkligen den italienske konstnären som målade det? Många tror att det var han som målade det ett tiotal år innan han gav liv åt Mona Lisa, men det är inte alla som håller med om det.

Mona Lisa of Isleworth fördes till England år 1778 av en privat samlare och köptes sedan år 1914 av konsthandlaren Hugh Blaker bosatt i Isleworth i västra London, det var också han som gav målningen dess namn.
År 1962 köptes målningen av en avlägsen kusin till Joseph Pulitzer, Henry Pulitzer, som gav upp många av sina tillgångar, inklusive flera fastigheter för att kunna köpa den. Målningen förvarades i en bank i Lausanne i Schweiz, och ärvdes sen av Henrys fru, Elizabeth Mayer. Efter hennes död köptes Mona Lisa of Isleworth av ett internationellt konsortium av anonyma medlemmar.

Advertisement

Var det Leonardo Da Vinci som målade Mona Lisa of Isleworth?

Var det Leonardo Da Vinci som målade Mona Lisa of Isleworth?

Attribuito a Leonardo da Vinci - The Mona Lisa Foundation/Wikimedia commons - Public Domain

Men är denna "yngre kopia" av Mona Lisa verkligen ett verk av Leonardo? Den internationella debatten om denna fråga är väldigt het bland konstexperter. Åtskilliga analyser och jämförande undersökningar har utförts på målningen, men de uppgifter som framkommit har inte gett upphov till en entydig åsikt bland beundrarna: ett högt antal forskare har hävdat att konstnären till verket kan tillskrivas just Da Vinci, men några av de mest ackrediterade håller inte med. I århundraden har detta tvivel haft ett fast grepp om konstvärlden, men Mona Lisa Foundation, baserad i Schweiz, har inga tvivel: det var Leonardo som målade porträttet.

Stiftelsen ställer ut målningen i en utställning med titeln "The First Gioconda" på Galleria Promotrice delle Belle Arte i Turin, Italien, fram till den 26 maj 2024. På uppdrag av de anonyma ägarna av målningen säger Joël Feldman, generalsekreterare:

"Vi har bevisat bortom allt rimligt tvivel att Leonardo målade två Mona Lisa och detta porträtt är den enda kandidaten till den andra."

Mona Lisa Foundation uppskattade att verket skapades runt år 1505, och att det representerar adelsdamen Lisa Gherardini. Även i detta fall har målningens bakgrund ett lantligt tema, men modellen uppträder mellan två kolumner, som istället saknas i den senare målningen, som porträtterar Mona Lisa.

Enligt en känd expert målades inte Mona Lisa of Isleworth av Da Vinci

Enligt en känd expert målades inte Mona Lisa of Isleworth av Da Vinci

Attribuito a Leonardo da Vinci - The Mona Lisa Foundation/Wikimedia commons; Lenoardo da Vinci, C2RMF: Galerie de tableaux en très haute définition - Public Domain

Målningen ställs ut för offentligheten periodvis och i Turin-utställningen kommer den att ackompanjeras av filmer som berättar om Da Vincis liv och renässansen i Italien. Det handlar om, förklarar Feldman:

"en möjlighet att presentera de enorma framsteg som gjorts de senare åren för att tillskriva Leonardo Da Vinci porträttet.".

Forskaren John Asmus från University of California genomförde tester på begäran av stiftelsen och kom fram till att de båda ansiktena målades av samma konstnär.

Men Martin Kemp, emeritusprofessor i konsthistoria på Oxford University och expert på Da Vinci, är inte av samma åsikt. Enligt honom är detta ett försök från stiftelsen att främja porträttet för att dess värde ska öka, men stiftelsen förnekar bestämt denna hypotes. Kemp hävdar dock att det inte finns några bevis att porträttet målades före Mona Lisa, annat än att Mona Lisa of Isleworth målades på duk, det är dock allmänt känt att Leonardo uteslutande målade på trä. Kemp lägger också till att varje test utfördes genom att observera en färdig målning, utan att tänka på vad som finns under dess yta. 

Faktum är att Leonardo brukade använda flera lager av bindemedel med små doser pigmentfärg för att skapa en gradvis mjuk, svårfångad effekt på sina motiv. Den "unga" versionen av Mona Lisa, enligt Kemp, "försöker få denna mjukhet, men den har inte samma typ av ljus som kommer genom alla dessa lager av emalj", och understryker hur den italienske konstnärens teknik är extremt svår att efterlikna.

Experten är därför övertygad om att konstnären inte är Leonardo och att man aldrig kommer kunna identifiera den verkliga konstnären eftersom det är omöjligt att identifiera de som kopierar andra.
En anna hypotes handlar om möjligheten att det finns två versioner av samma kvinna, en från 1503 och en från omkring 1517, eller att Leonardo själv skapat Mona Lisa genom att omarbeta samma målning som från Louvrens analyser visar minst tre lager.

Vad tror du, vilket är det som är sant?

Advertisement