Många par väntar till tredje månaden innan de tillkännager sin graviditet: varför?

av Titti Carlberg

26 Oktober 2023

Många par väntar till tredje månaden innan de tillkännager sin graviditet: varför?
Advertisement

Upptäckten av en graviditet är ett av de viktigaste ögonblicken i mångas liv, men många par bestämmer sig för att vänta till den kanoniska tredje månaden innan de delar med sig av sin glädje med vänner och släktingar: varför?
Vilka är de faktorer som påverkar detta val? Men är det framför allt rätt att vänta?

Glädje och rädsla för graviditet: varför vänta till den tredje månaden?

Glädje och rädsla för graviditet: varför vänta till den tredje månaden?

Freepik

Att upptäcka att man väntar barn är ett ögonblick som kan förändra ens liv för alltid. Att bli förälder, särskilt förstagångsförälder, kan vara en enorm omvälvning och att se det positiva testet kan utlösa väldigt starka och kontrasterande känslor: efter den första glädjen och en viss panik över vad som väntar, dyker rädslan, för att saker och ting inte ska gå bra, upp. Således är det många par som beslutar att inte avslöja nyheten omedelbart, utan att vänta tills graviditeten bekräftas av laboratorietester och sedan av det första ultraljudet.

Att vänta tills man är säker på att man verkligen ska bli föräldrar är ett val som inte bara delas av många, utan också en vanlig standard, även om den glädjande nyheten vanligtvis anförtros åtminstone den närmaste familjen.

Det främsta skälet till att hålla det hemligt är risken för missfall, som kan inträffa under de första tjugo veckorna av graviditeten. Detta är vanligt i 10-20% av graviditeter och risken är kopplad till många faktorer som kan öka med kvinnans ålder. Den inledande fasen är därför den mest känsliga som i många fall sköts med stor sekretess av de blivande föräldrarna.

Advertisement

Att vänta till tredje månaden innan man kommunicerar sin graviditet: risken för missfall

Att vänta till tredje månaden innan man kommunicerar sin graviditet: risken för missfall

Pexels

I de flesta fall beror missfall på felaktig utveckling av fostret. Under befruktningen av ägget samlas två uppsättningar kromosomer, en från mamman och en från pappan, som innehåller de gener som kommer att definiera det framtida barnet. Om endera uppsättningen har för många eller för få kromosomer kan detta orsaka missfall. En förstorad livmoderhals kan också vara ansvarig, men oavsett utlösande orsak är konsekvenserna inte bara på en fysisk nivå. Onormal blödning indikerar en misslyckad graviditet, men känslomässiga komplikationer är mer osynliga och svåra att hantera.

Av denna anledning beslutar många par att skjuta upp tillkännagivandet tills de är säkra på att de inte kommer med nyheter som sedan kan visa sig vara dåliga, som de vill hantera privat. Men eftersom det kan vara en traumatisk upplevelse för kvinnan, men också för hennes man, att få det nödvändiga stödet om denn dramatiska händelse inträffar, även om det bara är inom parets intimitet, är det viktigt att de får stöd. 
Hursomhelst kan bekvämligheten av den närmaste familjen vara till stor hjälp, men det är ett subjektivt och personligt beslut.

Att sprida denna nyhet efter den tredje månaden har blivit en social norm i hela västvärlden, eftersom graviditeten från och med tolfte veckan tenderar att anses vara säker. Efterföljande perioder kan visserligen också ha komplikationer men risken är väldigt reducerad

Finns det en rätt tidpunkt att meddela en graviditet och rekommenderas det att vänta till tredje månaden?

Finns det en rätt tidpunkt att meddela en graviditet och rekommenderas det att vänta till tredje månaden?

Freepik

Svaret är nej: det är inte obligatoriskt att vänta till tredje månaden, men man kan bestämma sig för att vänta på detta ödesdigra ögonblick, kommunicera nyheten så snart testet visar positivt eller till och med vänta på att folk ska lägga märke till det på egen hand. Kort sagt, beslutet är strikt personligt, men det man kan göra är att ta hänsyn till några viktiga aspekter av detta speciella ögonblick i livet för att göra ett mer medvetet val som speglar ens behov.

Den tredje månaden av graviditeten sammanfaller med det första ultraljudet, och är det ögonblick då fostret, för många par, blir "riktigt verkligt": det är en sorts vändpunkt, ett ögonblick från vilket det inte finns någon återvändo och som gör att man uppfattar det konkreta i den nya verklighet man upplever.

Men det har inte alltid varit så här: före ultraljud inträffade ögonblick av faktisk medvetenhet i samband med barnets första rörelser som den blivande mamman kunde uppfatta runt den femtonde eller tjugonde veckan. Inte bara det: en annan faktor till varför människor väljer att inte sprida nyheten, är, i vissa fall, kopplat till risken för missbildningar eller särskilda genetiska sjukdomar, vilket kan leda till att föräldrana väljer att avbryta graviditeten frivilligt. 

Rädslan för att bli dömd av andra kan påverka valet att hålla graviditeten privat tills det finns säkerhet att föra den vidare. Slutligen, det är inte alla par som reagerar på samma sätt när de får nyheten om att de väntar barn: den känslomässiga chocken kan vara så stark att de behöver tid på sig att bearbeta nyheten, innan de delar den med andra människor och möter deras reaktioner. De kanske känner behovet, i huvudsak, att metabolisera känslorna och förbereda sig för den enorma förändring som kommer att hända.

Sammanfattningsvis behöver vissa personer stöd i varje skede av graviditeten, oavsett om den är framgångsrik eller inte, medan andra föredrar att hantera vissa stunder på ett mer individuellt sätt. Det finns inger rätt val, annat än det du anser vara rätt för dig.

När delade du med dig om din graviditet, eller i vilket ögonblick tror du att du skulle dela med dig av den?

Advertisement