Byt omedelbart låsskärm: denna smartphone-inställning kan rädda ditt liv

av Titti Carlberg

08 September 2023

Byt omedelbart låsskärm: denna smartphone-inställning kan rädda ditt liv
Advertisement

Oförutsedda händelser kallas detta just för att det inte går att förutse dem. Vid en nödsituation, om det finns någon i närheten, till exempel vänner eller familjemedlemmar, har de som kommer till hjälp tiden som fördel. Men om man är ensam, kanske medvetslös, och därför inte kan kommunicera viktig information till läkare eller sjuksköterskor, finns det en smart lösning. Den resolutiva resursen finns i din ficka och det är mobiltelefonen.

Advertisement

Hur mobiltelefonen kan hjälpa vid nödfall

Hur mobiltelefonen kan hjälpa vid nödfall

Pexels

Din smartphone kan rädda ditt liv om du vet hur du ska använda den och ställer in den på rätt sätt. Vi syftar på låsskärmen, den som aktiveras när du inte använder telefonen. Genom att komma åt den kan man se all viktig information, såsom allergier, patologier, mediciner man äter, blodgrupp, organdonation och kontakter att meddela. Dessa inställningar varierar något från modell till modell och även för varje operativsystem:

  • IOS - klicka på inställningar-hälsa-nödpass
  • Android - alternativ-nödsamtal-dubbelklicka på nödinformation-redigera. För Samsung måste du logga in på ditt konto, därefter kontakta appen och ange information om nödsituationer.

 

Advertisement

SMS som räddar liv

SMS som räddar liv

Pexels

Det finns även ett annat sätt på vilket din smartphone kan rädda ditt liv, nämligen genom att programmera ett SMS som automatiskt skickas till referenskontakterna och även delar din plats:

  • Nödkontakt och plats för Android-inställningar-säkerhet och nödsituation- ange medicinsk information-spara-lägg till familjemedlem och kontaktinformation för att meddela-aktivera visning på låsskärmen.
  • Nödkontakt och plats för IOS-öppen hälsoapp-översikt-klicka på profilbild-klicka på nödpass-redigera nödkontakter-klicka på plustecknet+välj referens-ange relation till kontakt (syskon, make/a, förälder)-klicka på avsluta och spara.

Ok till smartphone kan rädda ens liv, men hur ser man informationen man angett?

  • Android- rulla uppåt på skärmen-tryck på nödläge-klicka på nödinfo-visa.
  • IOS - volym eller sidoknappar för visning-visa.

Kom ihåg dessa indikationer, de är väldigt värdefulla och kan verkligen göra skillnad vid rätt tidpunkt.

Att känna till denna information är inte bara användbart om du behöver hjälp, för att underlätta för räddningspersonalen att få tillgång till viss information, det är också användbart om du måste ta på dig rollen som kontaktperson. På den nödställdes mobiltelefon kan det finnas all information och kontakter att ringa vid behov. Gå bara till låsskärmen och kontrollera närvaron av den.

Advertisement