Flygbolaget bestämmer sig för att väga alla passagerare innan de får gå ombord

av Titti Carlberg

22 Juni 2023

Flygbolaget bestämmer sig för att väga alla passagerare innan de får gå ombord
Advertisement

Ett av de ämnen som folk är väldigt känsliga inför är deras vikt. Vanligtvis sägs det att det inte är taktfullt att fråga en individ om dess vikt, eftersom du kan riskera att förolämpa, framför allt om det syns att personen inte är i perfekt form.

Det samtida samhället bygger huvudsakligen på fysiskt utseende, men detta driver individer att se varje defekt som en oöverstiglig ofullkomlighet, och övervikt anses ofta vara en av dessa.

Nu kommer kunderna, som bokar biljett på detta flygbolag, få ta itu med deras vikt, för innan de går ombord på flygplanet, kommer de tillbes kliva upp på en våg.
Låt oss se orsaken till detta beslut.

via CBS News

Advertisement
Tânia Rêgo Agência Brasil/ Wikimedia Commons - Not the actual photo

Tânia Rêgo Agência Brasil/ Wikimedia Commons - Not the actual photo

Flygbolaget Air New Zealand har beslutat att under en viss period väga de passagerare som kliver ombord på deras plan. Ett extravagant beslut, som dock, tvärtemot vad det kan tyckas, har solida skäl bakom sig. Innan en passagerare kan påbörja sin resa blir den tillbedd att ställa sig på vågen. Intiativet syftar till att initiera en undersökning om resenärernas vikt. Bolaget anser att det är väsentligt för att garantera en säker och effektiv drift av flygplanen. 

"Vi vet - förklarar bolagets pressansvarige - att det kan kännas obehagligt att ställa sig på vågen. Vi vill dock försäkra våra kunder att det inte finns någon synlig display någonstans. Ingen kan se vikten, inte ens vi. Det är helt anonymt. Detta handlar om en enkel process, som framför allt är frivillig. Det enda du behöver tänka på att du genom att väga dig hjälper till med att resan blir mer säker och effektiv".

Advertisement
Saiw Olma Havekoh/Wikimedia Commons - Not the actual photo

Saiw Olma Havekoh/Wikimedia Commons - Not the actual photo

Att väga passagerarna innan de går ombord på planet tjänar till att garantera större säkerhet, eftersom det är viktigt att veta vikten av hela lasten: "vi väger allt som lastas på planet, från lasten till måltiderna, utan att försumma bagaget som ska packas i lastrummet. Vår undersökning blir grundläggande för att kunna fastställa medelvikten på passagerare, besättning och det bagage som tas ombord".

Vad tycker du? Är det respektlöst av personalen att be resenärerna ställa sig på vågen?

Advertisement