Styvmodern bestämmer sig för att låta papegojan ärva henne: styvsönerna väcker uppståndelse

av Titti Carlberg

22 Juni 2023

Styvmodern bestämmer sig för att låta papegojan ärva henne: styvsönerna väcker uppståndelse
Advertisement

En av de frågor som oftast äventyrar balansen i familjen är de som rör arv: en känslig fråga, som i vissa fall riskerar att släppa lös oundvikligt missnöje, meningsskiljaktigheter och ibland till och med hämnd, vilket ofta slutar med juridiskt krig eller att aldrig mer prata med varandra. 

Fallet vi ska berätta om är väldigt speciellt: efter sin makes bortgång beslutade kvinnan att revidera sitt testamente genom att ändra förmånstagare och eliminera styvbarnen från dokumentet.

via Daily Mail

Advertisement
pix4free - Not the actual photo

pix4free - Not the actual photo

Lordparet Reginald och Maureen McLean, skrev sina testamenten år 2017 och angav i dem mottatgarna av deras arv på 300.000 pund: Brett, deras gemensamma son, och hans tre halvsyskon Ian, Sean och Lorraine, födda i Reginalds tidigare äktenskap. När den sistnämnde avled bestämde sig dock hans hustru för att ändra i dokumentet, eliminerade styvbarnen och lämnade Brett som ensam arvtagare så att han kunde ta hand om hennes papegoja vilken hon var enormt fäst vid.

Mannen, som är 48 år gammal, sa efter sin mammas bortgång att Maureen valde honom som ensam arvtagare för att han skulle "ta hand om hennes gröna, med oranga vingar, amazonpapegoja.". 

Advertisement

Three siblings whose late stepmother cut them from her £300,000 will so her biological son could 'care for her parrot'...

Pubblicato da UK_News su Martedì 23 maggio 2023

Hans halvsyskon bestämde sig för att bestrida testamentet och försöka återställa det ursprungliga, Reginalds vilja, för att kunna få deras del av arvet. Den engelska domstolen dömde till förmån för Brett, som blev Lord of Hasting, med motivet att Maureen inte var juridiskt skyldig att försörja sina styvbarn, vilka inte delade hennes moraliska beteende.

Domaren, Graeme Robertson, betonade det faktum att även om Reginald underförstått hade litat påsin hustru, hade inget avtal upprättats mellan makarna som hindrade dem från att ändra testamentet efter den enas död.

Pixabay-Not the actual photo

Pixabay-Not the actual photo

Mannens barn accepterade dock inte domen, de bestämde sig för att inte ge upp utan tog fallet till High Court, med argumentet att Maureen skulle ha gett ett muntligt löfte till sin man: "Hon hade lovat att hon inte skulle ändra på hans sista vilja eller göra hans barn arvslösa och att hon litade fullt och fast på sin make." Ett löfte som hon inte höll.

Hur skulle du ha reagerat om du var i deras ställe?

Advertisement