Skolan förbjuder ett barn att registrera sig eftersom han har för långt hår: pojkens pappa ingriper

av Titti Carlberg

07 April 2023

Skolan förbjuder ett barn att registrera sig eftersom han har för långt hår: pojkens pappa ingriper
Advertisement

Varje skola fastställer regler som alla elever och lärare bör respektera, om inte, kan påföljden bli mer eller mindre allvarlig. Att följa förbud och regler är grundläggande och i syfte att balansera rollerna eller för att skolan ska fungera på ett korrekt sätt. I vissa fall beslutar sig dock föräldrarna att ingripa genom att protestera och offentligt fördöma de motåtgärder som vidtagits mot deras barn.

Det var exakt det som en mexikansk pappa gjorde när hans son förbjöds registrera sig på grund av att sonens hår var för långt.

via TV Azteca

Advertisement
Pixabay-Not the actual photo

Pixabay-Not the actual photo

Jesús Maldonado, pappa till eleven Jesús, beslutade sig för att försvara sin sons rättigheter. Pojken hindrades från att gå i skolan eftersom han har för långt hår och kan därför jämföras med en flicka. Episoden ägde rum på en grundskola i Mexiko, där pojken skulle börja i tredje klass.

Maldonado tänker vidta rättsliga åtgärder för att se till att hans son kan fortsätta sina studier och inte förlora ett år. "De har sagt till mig att min son inte kan få samma behandling som de andra eleverna eftersom han har långt hår och ser ut som en flickaberättar mannen.

Araceli Loeza, institutets talesman, uppgav att den interna förordningen föreskriver denna klausul och att den vid antagningen godkändes och undertecknades av elevens föräldrar i dokumentet och specificerade därmed att eleverna måste presentera sig med kort hår och respektera den obligatoriska klädseln. "Vi har en skola med disciplin och ett samvaroavtal som vi tecknar tillsammans med föräldrarna."

Advertisement
Pixabay-Not the actual photo

Pixabay-Not the actual photo

Men för att förhindra diskriminerande handlingar meddelade statsrådet att det fanns ett dokument där antagning till skolor rapporterats "inskrivnig till en skola kan inte förbjudas på grund av färgen på håret, frisyren eller klädseln.". Jesús föräldrar har fått tillåtelse att deras son kan fortsätta gå på lektionerna på tillfällig basis, i avvaktan på den definitiva utvecklingen angående situationen, som ännu inte är klarlagd.

Vad tycker du om den här skolans "antika regler"? Tycker du att det är okej att utesluta en student för att han inte uppfyller det estetiska utseendet som krävs eller är det överdrivet?

Advertisement