Framtidsforskare förutspår att vi kommer att uppnå odödlighet 2030

Titti Carlberg

16 Mars 2023

Framtidsforskare förutspår att vi kommer att uppnå odödlighet 2030
Advertisement

Den enda säkerhet vi har under livet är att en dag, vi vet dock inte vilken, kommer allt att ta slut. Men om vissa alltmer lugnt accepterar det faktum att de inte kan existera för evigt, fruktar andra tanken på ett slut och drömmer om odödlighet, trots att de är medvetna om att detta inte alls är möjligt. Ändå har en vetenskapsman och framtidsforskare undanträngt människors millenietroende och hävdat att människor kommer att kunna nå detta otroliga mål år 2030. Låt oss bättre försöka förstå hur och varför.

via Popular Mechanics

Advertisement

Ray Kurzweil, datavetare och framtidsforskare, har meddelat sina förutsägelser om målet som människan kommer att nå till år 2030, nämligen möjligheten att bli odödlig. Mannen har baserat sina överväganden på utvecklingen av artificiell intelligens, vi måste därför stå ut ett par år till innan vi kan uppleva evigheten i livet.

Detta är inte första gången som Kurzweil korrekt förutspått innovationer relaterade till teknik: år 1990 hävdade han att en dator skulle kunna slå mänskliga schackmästare i slutet av millenniet, förutom födelsen av bärbara datorer, smartphones och tillkomsten av trådlös internet. År 2010 gjorde han en sammanfattning av sina tidigare prognoser, för att utvärdera deras framsteg och resultat, han kom fram till slutsatsen att 115 av 147, som gjordes år 1990 kring händelser nära år 2000, visade sig vara "helt korrekta", medan 12 var "väsentligen korrekta" och endast tre visade sig vara helt felaktiga.

Därför, även om hans förutsägelse om att kunna leva för evigt kan låta omöjlig, kan det inte uteslutas att vetenskapsmannen har fel. Det är inte första gången som framtidsforkaren ger sig i kast med ambitiösa förutsägelser och kommer väldigt nära de datum han hade angett i förväg.

Pixabay-Not the actual photo

Pixabay-Not the actual photo

"År 2029 är årtalet som jag har förutspått när den artificiella intelligensen kommer att klara ett giltigt Turing-test och därmed nå mänskliga intelligensnivåer. Jag har satt år 2045 för 'singulariteten', vilket är när vi kommer att multiplicera vår faktiska intelligens en miljard gånger,sammansmält med intelligensen vi har skapat.". Enligt Kurzweil kommer därför människor år 2030 att kunna "öka mänsklig livslängd med mer än ett par år.".

Enligt hans förutsägelser kommer nanobotar att flöda genom våra ådror, göra reparationer och koppla våra hjärnor till molnet. Vid den tidpunkten kommer vi att kunna skicka videor och e-postmeddelanden direkt med vårt sinne, och till och med göra säkerhetskopior av våra minnen. Singulariteten, enligt Ray, borde inte skrämma oss, eftersom det kommer att vara något som gör att vi lever bättre, vlket leder till att vi blir 'gudomliga'. "Vi kommer att ha roligare och bli bättre på att uttrycka kärleksfulla känslor. Om vi vill komma åt 10.000 datorer på två sekunder kan vi göra det trådlöst. Det är vad vi kommer att göra med vår neocortex.".

Faktum är att nanobotar redan har använts för att leverera läkemedelsnyttolaster i hjärntumörer, men utvecklingen har ännu inte uppnåtts för att se förutsägelsen gå i uppfyllelse inom en snar framtid. Men gränssnitt mellan hjärna-motor har nått ofattbara nivåer, tänk till exempel på helt förlamade människor som kan uttala ord och meningar med hjälp av deras sinne.

För att få reda på om hans förutsägelse kommer att visa sig vara korrekt, är det bara för oss att vänta lugnt.

Advertisement