Män utan hår anses av kvinnor att vara mindre framgångsrika: en psykologisk studie visar det

av Titti Carlberg

26 Oktober 2021

Män utan hår anses av kvinnor att vara mindre framgångsrika: en psykologisk studie visar det
Advertisement

Hur påverkar vårt yttre utseende uppfattningen som andra har om oss? Påverkar sättet vi klär oss, vilken frisyr vi har eller hur vi sminkar oss verkligen vad andra tycker om oss? Enligt många människor, ja: man tar inte hand om sig själv bara för att må bra, utan också av rädsla för vad andra ska tycka om oss. I en del sammanhang är det dessutom väsentligt att hålla en viss dekor och respektera estetiska standarder. Hår är också en fysisk egenskap som påverkar vad andra tycker om oss. En psykologisk studie utförd av St Marys University of Halifax, Kanada, visar att kvinnor anser att män utan hår är mindre framgångsrika.

via Evolutionary Psychological Science

Engine Akyurt/Pixabay

Engine Akyurt/Pixabay

Om kvinnor föredrar män med hår så finns det en anledning till det. En studie - publicerad i tidskriften Evolutionary Psychological Science - involverade 120 kvinnor, som fick se bilder på män med och utan hår. De ombads sedan att försöka föreställa sig personligheter och karaktärsdrag. Av svaren framkom att männen utan hår var förknippade med bristande framgång i livet och en lägre benägenhet för sällskaplighet: de är, enligt de intervjuade kvinnorna, mindre vänliga och mindre entusiastiska. Unga kvinnor tyckte att en man utan hår på det hela taget var mindre attraktiv än en man med hår. Denna uppfattande karaktärsskillnad mellan män med och utan hår gällde dock endast den västerländska mannen.

Advertisement
alesa kartal/Pixabay

alesa kartal/Pixabay

Professor Maryanne Fisher, medförfattare till studien från St Marys univeritet i Halifax, Kanada, har sagt: "Det är lite oroande hur västerländska män uppfattas när de tappar sitt hår. Att vara skallig påverkar människors syn på allt från professionell framgång till deras attraktionskraft och personlighet. Men bara för att skallighet kan attrahera denna omedvetna syn på män betyder det inte att deras andra egenskaper inte spelar någon roll - och om de är underbara på andra sätt är det väldigt viktigt". Kort sagt, på det hela taget - och med fokus bara ur en rent estetisk synvinkel - skulle kvinnor initialt vara mindre attraherade av män som inte har hår, då de associerar denna fysiska egenskap med "negativa" personlighetsdrag. Hur mycket tror du att vårt utseende påverkar den uppfattning som andra har av oss.

Advertisement