Varför fascinerar konspirationsteorier oss och slutar ibland med att vi tror på dem

av Titti Carlberg

10 December 2023

Varför fascinerar konspirationsteorier oss och slutar ibland med att vi tror på dem
Advertisement

Konspirationsteorier har djupa rötter i det mänskliga samhället. Utöver nyfikenhet och misstänksamhetskultur kan konspirationsteorier påverka konkreta aspekter av våra liv. Från uttalanden som "covid existerar inte" till kontroversen mot vacciner avsedda som ett medel för befolkningskontroll, från teorier om 11:e september till att jorden är platt, är konspirationsteorier en varierad och ofta motsägelsefull värld.

Men varför uppstår konspirationsteorier och hur kan de motverkas?

Advertisement

Varför uppstår konspirationsteorier?

Varför uppstår konspirationsteorier?

Pxhere

Konspirationsteorier uppstår i ett sammanhang där det råder stark misstro mot auktoriteter. Och ofta är denna misstro berättigad. Berättelsen visar hur politiker, företag och underrättelsetjänster agerar i skymundan för att nå sina mål. Följaktligen är det inte alltid negativt att tvivla på en berättelse: de är baserade på myndighetens skadliga beteende och drivs av den senare. Enligt Rob Brotherton, psykolog och professor på Barnard Institute i New York, är konspirationstänkande en ganska vanlig del i det mänskliga sinnet. Åtminstone i dess dynamik.

Att anamma en konspirationsteori betyder inte nödvändigtvis att man är paranoid, särskilt inte om den baseras på universiella känslor och tvivel. Men ändå är en konspirationsteori inte bara en praxis som avslöjar hur det mänskliga sinnet leds att söka samband och betydelser. Konspirationsteorier går ett steg längre: konspirationsteoretikerna hävdar att det måste ligga en viss sanning bakom dem. Vilket ofta är något negativt.

Advertisement

Hur uppstår en konspirationsteori?

Hur uppstår en konspirationsteori?

NASA

Konspirationsteorier tenderar att uppstå när slumpmässiga händelser kopplas samman för att skapa en till synes sammanhängande berättelse. Det mänskliga sinnet är kopplat till att söka mening och samband mellan händelser, en egenskap som ibland är missvisande. Detta är en trend som beror på en speciell evolutionär anpassning: förr i tiden kunde människor lösa problem genom kopplingar mellan händelser som hade större möjlighet att överleva. I vissa fall kan dock denna anpassning leda oss vilse, och inte så lite. Vi tar alla kognitiva genvägar, förklarar Rob Brotherton, och vi gör det varje dag. Det är en sak att låta sig styras av ett till synes granitiskt narrativ, men en annan sak att ha verktygen för att kunna urskilja vilka informationskällor som är tillförlitliga och vilka som inte är det.

Är det ett misstag att avfärda konspirationsteorier?

Är det ett misstag att avfärda konspirationsteorier?

Freepik

Tekniskt sett ja, åtminstone med de mest populära metoderna. Att avslöja en konspirationsteori är inte alltid effektivt: när du avslöjar en myt, lämnar du faktiskt ett tomrum i människors medvetande. Och denna lucka måste fyllas med korrekta och detaljerande förklaringar, som kan ge en lika stark förklaring till en viss händelse. Inför en hjärna som ständigt letar efter orsakssamband mellan händelser, är det inte särskilt effektivt att säga att allt bara är slumpmässigt.

På samma sätt kan det vara kontraproduktivt att bara fokusera på den mest spektakulära eller löjliga sidan av en konspirationsteori. Att peka finger på hur excentrisk en konspirationsteoretiker är distraherar från det verkliga problemet, eller kanske från de som utnyttjar fenomenet för tvivelaktiga syften. Men debunking måste vara målinriktat, noggrant och korrekt.

Hur motverkar man konspirationsteorier?

Hur motverkar man konspirationsteorier?

Freepik

Att motverka konspirationsteorier kräver strategiska och effektiva tillvägagångssätt. Känslor kan vara ineffektiva när det gäller att förändra föreställningar som har blivit förankrade, och detsamma kan sägas om enbart referensen till "fakta och bevis". En konspirationsteoretiker kommer alltid att veta bättre vilka bevis som stöder hans/hennes tal och kommer samtidigt alltid att lyckas delegitimera bevisen för andra människors argument.
En nyligen genomförd studie visade att förebyggande är mer effektivt och hjälper människor att känna igen opålitlig information innan de förvandlas till konspirationsteorier. När man ställs inför detta problem är svaret alltid: mer utbildning, mer komplexitet, mer kritisk analys.

I slutändan är konspirationstänkande mer än en övergående trend: det är tvärtom den extrema effekten av en mänsklig egenskap som kan hanteras genom utbildning, empati och dialog. Om vi alla, på sätt och vis, kan vara konspirationsteoretiker, ligger den verkliga skillnaden i hur vi hanterar denna tendens. och hur vi hindrar den från att styra vår tro.

Advertisement