I Finland går barnen i städ- och syskola redan i lågstadiet

av Titti Carlberg

24 Maj 2021

I Finland går barnen i städ- och syskola redan i lågstadiet
Advertisement

När kan vi hävda att vi har uppnått full jämställdhet? Det uppnås när både män och kvinnor kan ha samma rättigheter och samma skyldigheter, få lika behandling och ha tillgång - på samma sätt - till resurser och möjligheter. Att uppnå jämställdhet innebär också att bryta ner alla stereotyper och se till att de nya generationerna växer upp med medvetenheten om att män och kvinnor i de allra flesta fall kan göra exakt samma saker. I Finland undervisas detta redan i grundskolan: både pojkar och flickor går på hushållslektioner: de lär sig stryka, sy, vika lakan, tvätta och hantera ekonomin.

via helsinki.fi

Franceinfo/Facebook

Franceinfo/Facebook

I det skandinaviska landet planerades redan hushållslektioner i högstadiet och i gymnasiet, men nu har åldern kommit framåt och i lågstadiet lärs pojkar och flickor de viktigaste reglerna hur man sköter ett hem. Vid valet ligger tron att det är viktigt att skapa balans från barndomen: vi måste få loss stereotyperna enligt vilka kvinnan ska ta hand om hemmet och familjen och mannen ska arbeta och försörja familjen. Det är viktigt att barn får lära sig i tidig ålder att både män och kvinnor måste samarbeta för att ta hand om hemmet utan att skapa obalanser.

Advertisement
stevepb/Pixabay

stevepb/Pixabay

Men varför är det så viktigt att även de yngsta lär sig att laga mat och stryka? Eftersom att lära sig att utföra dagliga hushållssysslor ger barnen möjligheten att få ett större ansvar: de lär sig värdet av samarbete och lär sig manuella färdigheter som alltför ofta upplevs i vuxenlivet. I Finland vill man se till att unga män och unga kvinnor redan vet hur man sköter ett hem när den dagen kommer. Fler barn kommer att förstå att metoder som matlagning, strykning och sömnad inte bara är förknippat med det kvinnliga könet utan också det manliga kan - och måste - utföra dessa uppgifter och därmed skapa en ny balans. Ett liknande initiativ genomfördes också i Spanien: i ett gymnasium i Galicien infördes hushållslektioner riktade till de manliga eleverna.

Franceinfo/Facebook

Franceinfo/Facebook

Om föräldrarna spelar en grundläggande roll för att föregå med gott exempel och få barn att förstå att kvinnor och män har samma rättigheter och samma skyldigheter, har skolan också ett ansvar för att utbilda eleverna om jämställdhet och har till uppgift att bekämpa stereotyper som är rotade i samhället. Vad tycker du om detta initiativ?

Advertisement