En bonde hittar av misstag en antik skatt på sina åkrar: 1.753 romerska mynt

Sara Lindbladh

10 Juni 2020

En bonde hittar av misstag en antik skatt på sina åkrar: 1.753 romerska mynt
Advertisement

I Polen hittades, på ett helt slumpartat sätt, ännu en skatt med romerska pengar. Den som gjorde den stora upptäckten var Mariusz Dyl, en bonde som med hjälp av mekaniska jordbruksmaskiner höll på att förbereda sina åkrar för den nya sådden, och som istället hittade en ovärderlig skatt: antika romerska mynt. Nu med 1.753 mynt från 000- och 100-talet framför sig, kontaktade bonden genast Hrubieszóws museum för att "avisera". 

via Science in Poland

Advertisement

Stanisław Staszic Muzeum Hrubieszów

De 1.753 romerska mynten vägde totalt 5 kg och på deras baksidor figurerar porträtten av flera romerska härskare, bland dem Nerva (96-98 e.Kr.) och Settimio Severo (193-211 e.Kr.). Enligt Andrzej Kozłowski, från Lublins arkeologiinstitut, "kommer detta fynd att bli den polska arkeologins krona" - faktum är att det handlar om en väldigt viktig upptäckt och bonden blev mycket hyllad för det stora samhällsansvar. han visade

Stanisław Staszic Muzeum Hrubieszów

Från vad experter har kunnat konstatera, tillhörde mynten troligen en germansk befoklning, kanske tillhörande Vandali-stammen, som hade bosatt sig i det orådet i Polen under den romerska ockupationen. En hypotes att ta i beaktning är att mynten hastigt hade gömts (och övergivits) runt 200 e.Kr., innan ankomsten av Goterna.

Advertisement

Pxfuel

Tack vare jordbrukarens tur och hans moral, har vi möjlighet att "med våra egna händer röra vid" cirka 2000 år gamla mynt. Som tur är har denna "lilla" skatt aldrig gått förlorad. 

Advertisement