Den här blomsterhandlaren tog med sig alla de blommor han inte hade lyckats sälja till stadens kyrkogård för att dekorera de avlidnas gravar

av Sara Lindbladh

04 Maj 2020

Den här blomsterhandlaren tog med sig alla de blommor han inte hade lyckats sälja till stadens kyrkogård för att dekorera de avlidnas gravar
Advertisement

Även i Frankrike har man infört restriktiva åtgärder för att begränsa spridningen av Covid-19, vilket innebär att nästan alla verksamheter har fått stänga: restauranger, gym, blomsterhandlare...  alla hemma i ofrivillig isolering, för att minska de skador som detta fruktansvärda virus för med sig. För många av dessa verksamheter har nedstängningen lett till ett enormt slöseri med överblivna varor; vissa ägare bestämde sig dock för att inte kasta sina produkter i soporna, utan att istället ställa dem till förfogande innan de blir dåliga.

via France 3

Advertisement

Även blomsterhandlarna är stängda eftersom att växter och blommor inte utgör basförnädenheter, så de som äger den typen av verksamheter får en massa osålda varor över. Att tänka att hundratals växter och blommor måste vissna utan något syfte, eller ännu värre, att de slängs utan att man tänker på det alls, känns verkligen som ett slöseri. Blomsterhandlaren Romain Banliat, som plötsligt var tvungen att pausa sin verksamhet i linje med den franska regeringens bestämmelser och restriktioner för att bekämpa Covid-19, bestämde sig för att inte slänga sina växter, utan att istället erbjuda samhället en tjänst. 

Advertisement

Den unge blomsterhandlaren bestämde sig för att ta med sig alla osålda blommor och växter till kyrkogården för att dekorera de avlidnas gravar. På detta sätt kunde han inte bara undvika att slänga bort fantastiska blomsterarrangemang; han gjorde också en tjänst för de invånare som i dessa tider inte har möjlighet att ta sig till kyrkogården för att besöka sina anhörigas gravar.

Ce matin, j’ai décidé de préparer un camion de marchandises, non pas pour aller au marché, ni pour aller à Chateauneuf...

Pubblicato da Végétal Banliat su Domenica 22 marzo 2020

Som blomsterhandlaren påminde om: "Tiden har avstannat för oss, men inte för växterna". Hans initiativ mottogs på ett fantatsiskt sätt - den unge blomsterhandlaren fick ta emot många tackmeddelanden för det han gjorde. Han själv hade inte förväntat sig en sådan reaktion från så många människor. Många av dem kommer säkert att minnas honom efter denna hemska kristid. För Romain och för många andra handlar det om mycket mer än en hälsokris: blomsterhandlaren riskerar att gå i konkurs, eftersom han får in 70 % av sin årliga omsättning under perioden mars-april.

Advertisement