Den här mataffären tog bort all utländsk mat som en protest mot rasismen

av Sara Lindbladh

21 Maj 2020

Den här mataffären tog bort all utländsk mat som en protest mot rasismen
Advertisement

När kunderna kom in i mataffären Edeka i Hamburg, fann de överraskande nog att större delen av hyllorna var tomma. Bara en handfull varor fanns kvar, just de som tillverkas i Tyskland. Först trodde man att mataffären helt enkelt hade glömt att fylla på sina hyllor, tills kunderna uppmärksammade de speciella skyltarna som var utplacerade runtom i hela butiken: "Utan utlänningar är hyllan tom". Och fortsatte: "Allt är så tråkigt utan variation".

Advertisement

På så sätt upptäckte man att Edeka, som en form av protest mot rasismen, hade valt att under en dag endast sälja tyska varor.

På så sätt upptäckte man att Edeka, som en form av protest mot rasismen, hade valt att under en dag endast sälja tyska varor.

twitter.com

Advertisement

Resultatet blev frånvaron av alla de produkter som normalt sett finns i varje modern mataffär.

Resultatet blev frånvaron av alla de produkter som normalt sett finns i varje modern mataffär.

twitter.com

"Edeka stöttar mångfalden, vi producerar en stor mängd produkter som kommer ifrån alla delar av Tyskland".

"Edeka stöttar mångfalden, vi producerar en stor mängd produkter som kommer ifrån alla delar av Tyskland".

instagram.com

"Men det är bara tillsammans med produkter från andra länder som vi skapar en unik mångfald som våra kunder uppskattar".

"Men det är bara tillsammans med produkter från andra länder som vi skapar en unik mångfald som våra kunder uppskattar".

Edekas gärning fick en del uppmärksamhet.

Edekas gärning fick en del uppmärksamhet.
Advertisement

Den här mycket intelligenta protesten visade oss vikten av mångfald.

Den här mycket intelligenta protesten visade oss vikten av mångfald.

instagram.com

Den har visat oss hur multikulturellt vårt samhälle verkligen är, mycket mer än vad vi hade kunnat föreställa oss.

Den har visat oss hur multikulturellt vårt samhälle verkligen är, mycket mer än vad vi hade kunnat föreställa oss.
Advertisement